Den zdraví

 I přes rozmary počasí žáci naší školy dne 24. 4. 2017 absolvovali na DDM tradiční projektový Den zdraví. Jako obvykle se děti mohly předvést na čtyřech stanovištích. Jednalo se o testy znalostí z dopravní výchovy, zdravovědu, jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti.

Jízdu zručnosti a dopravní hřiště zaštiťovali pracovníci Domu dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou a příslušníci Městské policie Veselí nad Moravou, zdravovědu vzorně vedly žákyně ze Střední zdravotnické školy v Kyjově. Všichni si mohli vyzkoušet své praktické dovednosti v jízdě na kole nebo koloběžce a upevnit si znalosti z teorie dopravní výchovy a zdravovědy. Žáci s nejlepšími výsledky se zúčastní okresního kola dopravní soutěže dne 31. 5. v Kyjově.

Touto cestou bychom rádi poděkovali vedení DDM za možnost realizovat akci v jejich prostorách a zaměstnancům DDM Marušce Svobodové a Petru Lagovi za spolupráci při organizaci a za péči o naše děti během dopoledne. Dále naše díky za pomoc patří příslušníkům Městské policie ve Veselí nad Moravou str. Srubjanovi a str. Grabcovi a šikovným žákyním Střední zdravotnické školy Kyjov.                                                                                                                        

Akce se vydařila a těšíme se, že tradice zůstane zachována i v příštím roce.

                                                                                                                              Mgr. Jana Brákorová