Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2020/2021

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 01/2020 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 02/2020 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 

Zveřejnění na webu: 22.4. 2020

Sejmutí dokumentu z webu: 11.5. 2020

 

Mgr. Jitka Kolůchová

     ředitelka školy