Zahájení konzultací pro studenty střední jednoleté školy praktické

Ve Veselí nad Moravou, 28. 4. 2020

Vážení rodiče,

dle návrhu vlády na uvolnění škol a školských zařízení mohou studenti závěrečných ročníků středních škol od 11. května 2020 chodit do školy na konzultace, které budou sloužit k přípravě na závěrečné zkoušky.

Konzultace budou probíhat 2x týdně dopoledne ve skupině maximálně 4 žáků a 2 pedagogických pracovníků, za dodržení hygienických podmínek – nošení roušek při pohybu ve škole, dezinfekce, mytí rukou dezinfekčním mýdlem, rozestupy mezi studenty.

Cílem je připravit studenty k závěrečným zkouškám, které proběhnou 3. června 2020 (zkouška praktická) a 16. června 2020 (zkouška teoretická).

Prosím o zaslání informace, zda se Váš syn/dcera zúčastní konzultací. Jakmile budeme vědět, kolik žáků se dostaví, rozešleme další informace s konkrétními daty a časy konzultací.

 

                                            Mgr. Jitka Kolůchová

                                             ředitelka školy

 

Celý dokument najdete zde: Zahájení konzultací pro studenty PŠJ

Součástí je část na odstřižení, kterou prosím vyplňte a doručte do školy. Jde o zásadní informaci, zda se žák nabízených konzultací zúčastní. Dále je zde k dispozici (strana 2) také Čestné prohlášení, že je dítě zdravé a nežije ve společné domácnosti s žádnou osobou z rizikové skupiny.

Čestné prohlášení najdete také v záložce Dokumenty - Dokumenty ke stažení.