Šablony JAK

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0004745 podpořený z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pracovníků ve vzdělávání – SŠ, podporu inovativního vzdělávání žáků v SŠ – inovativní vzdělávání žáků v SŠ. Tento projekt je spolufinancován EU.