Aktuality

Přijímací řízení do praktické školy jednoleté

Termín přijímacího řízení do praktické školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání takto:

Kód oboru vzdělání: 78 - 62 - C/01

Název oboru:          Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet uchazečů:      7

 

Přijímací řízení proběhne v budově školy ve středu 24. dubna 2019 v době od 12.00 do 17.00 hodin - Praktická škola jednoletá.

Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.

 

       Mgr. Jitka Kolůchová

            ředitelka školy


 

 

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti

k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

                                               

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

ZŠ KOLLÁROVA

pro školní rok 2019/2020 proběhne

ve středu 24. 4. 2019

od 10.00 hodin v ředitelně školy.

 

Rodiče svou žádost doloží doporučením SPC či jiného poradenského pracoviště včetně informovaného souhlasu s podpůrným opatřením, dále přinesou rodný list dítěte, OP zákonného zástupce.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte přineste vyjádření školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky a zprávu dětského lékaře.

Pokud jste cizinec, přineste potvrzení o povolení k trvalému pobytu.

Těšíme se na Vás.

Plakát zde.

 


  

Vyhlášení volných dnů

Rada Jihomoravského kraje schválila návrh ředitelky školy na vyhlášení volných dnů na 9. 5. 2019 - 10. 5. 2019.

Více informací viz odkaz:

Vyhlášení volných dnů


 

Přerušení činnosti školní družiny ve 2. pololetí

Se souhlasem zřizovatele bude v době konání prázdnin přerušena činnost školní družiny. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

Přerušení činnosti školní družiny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019


 

Nabídka volného místa

Přijmeme do pracovního poměru šikovnou paní na úklid.

Vhodné zejména pro aktivní důchodkyně. Jedná se o práci na zkrácený úvazek v pěkných prostorách základní školy.

Nástup ihned.

Bližší informace na telefonu 739 351 781 Mgr. Pavla Vlčková