Aktuality

Přerušení činnosti školní družiny ve 2. pololetí

Se souhlasem zřizovatele bude v době konání prázdnin přerušena činnost školní družiny. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

Přerušení činnosti školní družiny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019


 

Nabídka volného místa

Přijmeme do pracovního poměru šikovnou paní na úklid.

Vhodné zejména pro aktivní důchodkyně. Jedná se o práci na zkrácený úvazek v pěkných prostorách základní školy.

Nástup ihned.

Bližší informace na telefonu 739 351 781 Mgr. Pavla Vlčková


 

Provozní doba školní družiny

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás požádat o dodržování provozní doby školní družiny.

Ranní školní družina je otevřena od 7.00 hodin do 7.50 hodin.

Odpolední školní družina je přihlášeným žákům k dispozici od 11.40 hodin do 15.00 hodin.

Nerespektování provozní doby a pozdní vyzvedávání dětí z družiny nám komplikuje provoz.

Děkujeme vám za pochopení.

 

Vedení školy


 

Obědy pro děti

Na základě souhlasu zřizovatele je škola již druhým rokem zapojena do projektu "Obědy pro děti - Women for Women, o.p.s."

 

logo Obědy           logo Women


 

Inovativní škola - projekt EU

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006899 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ, tandemová výuka na ZŠ), extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 eu