Aktuality

Rej čarodějnic

Pálení čarodějnic

Stejně jako na mnoha jiných místech i na naší škole se 30. dubna slétly čarodějnice. Po celé budově se náhle objevily strašidelné čarodějnické bytosti, které plnily nejrůznější úkoly. Jejich každoroční zkoušky spočívaly v létání na koštěti, trénování přesné mušky, prolézání temného tunelu a vaření lektvarů z kouzelných bylin. Po zvládnutí těchto těžkých zkoušek se všechny čarodějnice a čarodějníci krásně uvolnili při čarodějnickém reji.

Všem se akce moc líbila a už se těší na další čarodějnický slet.


            

Vynášení Moreny

Když přešla „Smrtná neděle“ a čekal nás velikonoční týden, bylo zapotřebí se nachystat na Velikonoce. Jaro stále nepřicházelo a tak se rozhodli žáci II. a IV. třídy mu trochu pomoci. V pracovním vyučování si děti vyrobily dvě Moreny, jednu z papírových kartonů a druhou pěkně postaru ze sena na dřevěném kříži. Pěkně si je oblékly, vyzdobili a na krk každá dostala korále z vyfouknutých vajíček. Na Škaredou středu se žáci s učiteli sešli před školou a vydali se městem k řece Moravě. Cestou zpívali písničky, které se při vynášení Smrtky vždy zpívají. Bylo je slyšet na velkou vzdálenost.

Pak už zbývalo jen nechat zimu odplavat, takže Morena byla hozena pod splav přímo do řeky. Morenu odnesla voda a další den už se na nás smálo sluníčko. A tak to má být.


 

Přijímací řízení do ZŠ pro školní rok 2019/2020

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je ZŠ 147 /2019 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2019/2020.

Rozhodnutím ředitelky školy je ZŠ 148 /2019 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2019/2020.

Rozhodnutím ředitelky školy se u ZŠ 149 /2019 - přijetí do 1. ročníku základní školy odkládá o 1 rok

Rozhodnutím ředitelky školy se u ZŠ 150 /2019 - přijetí do 1. ročníku základní školy odkládá o 1 rok.

  

Ve Veselí nad Moravou 2.5. 2019

 

Zveřejnění na webu :                                            3.5. 2019

Sejmutí dokumentu z webu :                               20.5. 2019

  

                       Mgr. Jitka Kolůchová

                             ředitelka školy


 

Výsledky příjímacího řízení do střední jednoleté školy

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 76/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 83/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 85/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelkay školy je SŠ 88/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelkay školy je SŠ 91/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 

 Zveřejnění na webu: 25.4. 2018

Sejmutí dokumentu z webu: 14.5. 2018

 

                                                        Ve Veselí nad Moravou 25.4. 2018

 

                                                                           Mgr. Jitka Kolůchová

                                                                           ředitelka školy


 

Vyhlášení volných dnů

Rada Jihomoravského kraje schválila návrh ředitelky školy na vyhlášení volných dnů na 9. 5. 2019 - 10. 5. 2019.

Více informací viz odkaz:

Vyhlášení volných dnů