Školní jídelna

Vedoucí stravování: Irena Hrušková

Informace o obědech, placení, přihlašování a odhlašování: paní Hrušková, tel. 518 32 39 41, 607 015 897

Žáci mohou docházet na obědy do školní jídelny. Za obědy se platí měsíc dopředu. Platit je možné v hotovosti i bezhotovostně.

Odhlášení z oběda je možné nejpozději do 7:30 hodin toho dne, který se odhlašuje.

Cena obědů (podle věku dítěte):

  • 7 – 10       let: 26 Kč
  • 11 – 14     let: 28 Kč
  • 15 a více   let: 30 Kč

JÍDELNÍČEK