Školní jídelna

Vedoucí stravování: Tamara Veverková

Informace o obědech, placení, přihlašování a odhlašování: tel. 518 32 39 41, 607 015 897

Žáci mohou docházet na obědy do školní jídelny. Za obědy se platí měsíc dopředu. První platba bude provedena v září ve výši dvou měsíčních plateb, poté každý měsíc níže uvedená částka dle věku dítěte. Poslední platba se hradí v květnu (na červnové obědy). Poté bude provedeno vyúčtování přeplatků a nedoplatků.

Platby za obědy:

Bezhotovostní platba na účet školy: 27-7176710227/0100, do zprávy pro příjemce prosím napište jméno žáka.

V případě nutnosti je možné se domluvit na platbě v hotovosti.

Měsíční platby pro skupiny: 

7 -10 let:    620,- měsíčně

11 - 14 let: 660,- měsíčně

15 a více:  700,- měsíčně

Vyúčtování bude provedeno v červnu, přeplatky vráceny na účet zákonných zástupců.

 

Odhlášení z oběda je možné nejpozději do 7:00 hodin toho dne, který se odhlašuje. Oběd, který není odhlášen ani vyzvednut, propadá.

Cena obědů (podle věku dítěte):

  • 7 – 10       let: 31 Kč
  • 11 – 14     let: 33 Kč
  • 15 a více   let: 35 Kč

 Vnitřní řád školní jídelny