Aktuality

Zápis do 1.ročníku

Den otevřených dveří

Dne 27.11.2023 ředitelské volno pro žáky- z důvodu stávky zaměstnanců

Šablony JAK

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004935 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů ZŠ, inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

Dne 29.9.2023 ředitelské volno pro žáky