Aktuality

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání na ZŠ pro rok 2023/2024

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2023 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2023/2024
Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2023 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2023/2024.
Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2023 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2023/2024.

Ve Veselí nad Moravou 3.5. 2023

Mgr. Jitka Kolůchová
ředitelka školy


 

Den otevřených dveří 2023

Vážení rodiče, učitelé, přátelé,

srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Základní škole a praktické škole Veselí nad Moravou, který proběhne

ve středu 24. 5. 2023 od 9.00 do 15.00 hodin. 

Rádi Vás uvítáme v prostorách naší školy, provedeme Vás učebnami a vše, co Vás zaujme, s potěšením vysvětlíme.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

plakát zde


 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024

zapis


 

Zpívání u stromečku 2022

Dne 22. 12. 2022 se na naší škole v dopoledních hodinách uskutečnilo tradiční zpívání u vánočního stromečku. V programu vystoupili všichni žáci naší školy s nacvičenými známými i neznámými koledami. Každý tedy přispěl k navození vánoční nálady a k přiblížení atmosféry štědrého dne. Na samotný závěr nastoupili všichni žáci a jako veliký sbor společně zazpívali píseň od J. Nedvěda, Ovčák a kovář.


 

Doučování žáků

Doučování pokračuje!

I v období prvního pololetí školního roku 2022-23 bude možnost využít doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Do 31. 12. 2022 mohou rodiče využít tuto možnost pro své děti po dohodě s pedagogy. Výuka probíhá individuálně podle potřeb konkrétního žáka.