Aktuality

Dne 27.11.2023 ředitelské volno pro žáky- z důvodu stávky zaměstnanců

Šablony JAK

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004935 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů ZŠ, inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

Dne 29.9.2023 ředitelské volno pro žáky

Zahájení nového školního roku 2023/2024

plakt zahjen kroku

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání na ZŠ pro rok 2023/2024

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2023 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2023/2024
Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2023 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2023/2024.
Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2023 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální ve školním roce 2023/2024.

Ve Veselí nad Moravou 3.5. 2023

Mgr. Jitka Kolůchová
ředitelka školy