Aktuality

Informace pro rodiče a žáky k 1. 9. 2022

Informace pro rodiče a žáky k 1. 9. 2022

Ve školním roce 2022-23 dochází ke zvýšení cen obědů – 35,- za oběd

Ve školním řádu jsou drobné změny, aktualizovaný školní řád je uveřejněn na webových stránkách školy www.zsveselikollarova.cz

Dne 6. 9. 2022  v 15.00 hodin proběhne beseda pro rodiče. Přednášet bude p. Mikulková, již u nás přednášku pro rodiče měla a přítomní rodiče byli velmi spokojeni. Po ukončení přednášky bude prostor pro Vaše otázky.

Ve středu 7. 9. 2022 bude vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z vážných provozních důvodů. Tento den zůstanou žáci doma. Nebude v provozu ani školní družina.


 

Zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení nového školního roku 2022/2023

                        proběhne

    ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hod.

                  v jídelně naší školy.

            Už se na Vás moc těšíme.

 

    ŠKOLA ZAČÍNÁ | ZŠ Benecko a ZŠ Dolní Štěpanice

plakát najdete zde


 

Přijatí žáci ke vzdělávání 2022-23

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých žáků:


Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023
Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023.
Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023.
Rozhodnutím ředitelky školy je 05/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023.

Ve Veselí nad Moravou 2.5. 2022

Zveřejnění na webu : 2.5. 2022
Sejmutí dokumentu z webu : 17.5. 2022

Mgr. Jitka Kolůchová
ředitelka školy


 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 202

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023 se bude konat ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2022 (pondělí a úterý) v ředitelně školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli doporučení ke vzdělávání dítěte od poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Plakát zde

 


 

Národní plán doučování

V období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 nadále pokračuje Národní plán obnovy (doučování).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.

Doučování žáků škol je financováno Evropskou unií.

Plakát zde.