Aktuality

Lesní král

26.5. 2021 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LESNÍ KRÁL


Jakmile to pandemická situace povolila, sehráli žáci třídy 4. S divadelní představení LESNÍ KRÁL.
Žáci vyvinuli značné úsilí a secvičili veršovanou hru o tom, jak si zvířata volila svého krále. O tom, že se nemohla dohodnout a jak to nakonec dopadlo vypráví úsměvná veršovánka, která sklidila velký potlesk spolu s dobrým pocitem samotných heců.


 

Kolečkiáda

DEN BEZPEČNOSTI


Ve dnech 29. a 30. 4. 2021 se žáci naší školy účastnili Dne bezpečnosti.


Akce pod názvem Kolečkiáda proběhla v areálu školy. Žáci soutěžili v teorii z dopravní výchovy, v jízdě zručnosti, ve znalostech z integrovaného záchranného systému, a protože v měsíci dubnu je Den země, zahrnuli jsme i soutěž ve třídění odpadu.
Otázky k integrovanému záchrannému systému a první pomoci připravila Mgr. Jana Brákorová. Třídění odpadu a ekologickou výchovu připravila Mgr. Martina Aujezdská. Soutěže probíhaly zábavnou formou a za dodržení všech platných hygienických podmínek.
Akce proběhla úspěšně, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce a při jízdě na kole. Projeli si jízdu zručnosti s šesti překážkami, které naší škole zapůjčil DDM Veselí nad Moravou. Za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, žáci obdrželi ceny a diplom.

Svobodová Marie


 

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

informujeme Vás o následujících změnách:

- od pondělí 3. 5. 2021 končí adaptační období pro žáky a výuka už poběží dle běžného rozvrhu

- preventivní antigenní testování bude od pondělí 3. 5. 2021 probíhat 1x týdně v pondělí.

Pokud bude žák chybět, test bude proveden v první den jeho osobní přítomnosti ve škole v daném týdnu. Test proběhne bezprostředně po příchodu do školy.


 

Přijatí žáci ke vzdělávání

Přijetí žáků  k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

 

Ve Veselí nad Moravou 30.4. 2021

                       Mgr. Jitka Kolůchová

                             ředitelka školy


 

Leták pro rodiče

Nabízíme Vám možnost podívat se zde na leták MŠMT pro rodiče k testování.

LETÁK