Třídy

Přehled tříd pro školní rok 2023/2024

Třídní učitel  Třída Asistentky pedagoga
Mgr. Kráčalíková Markéta I. S E. Zacharová, Mgr. A. Dulová
Mgr. Filípková Andrea II. S Bc. M. Svobodová
Mgr. Suchomelová Dagmar III. S  J. Klimková
Mgr. Králíková Hana IV. S Bc. P, Jansová
Mgr. Brákorová Jana VI. (ročník  4.a 6.) T. Veverková
Mgr. Říhová Kamila III. (ročník 2.a 3.) K. Pijáčková
Mgr. Říha Jiří IX. (ročník 8.a 9.).  R.Herodesová
Mgr. Svobodová Vlastimila VII. (ročník 5.a 7.) Bc.M. Plachá
Mgr. Slováková Jana I. P  (SŠ) D. Valášková
     

Netřídní učitel

Mgr. Mičková Blanka

Mgr.Marková Vendula

                 

Výchovný poradce:  Mgr. Jitka Kolůchová, Mgr. Markéta Kráčalíková

Školní psycholog: Mgr. Jana Juříková

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jiří Říha.

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Hana Králíková

Koordinátor ICT:  Mgr. Martina Aujezdská