Třídy

Přehled tříd pro školní rok 2022/2023

Třídní učitel  Třída Asistentky pedagoga
Mgr. Kráčalíková Markéta I. S E. Zacharová, Mgr. A. Dulová
Mgr. Filípková Andrea II. S M. Svobodová
Mgr. Suchomelová Dagmar III. S  J. Klimková
Mgr. Králíková Hana IV. S P, Jansová
Mgr. Brákorová Jana IV. (ročník  2., 3., 4., 5) M. Křížková
Mgr. Říhová Kamila VI. (ročník 6. a 1.) M. Plachá
Mgr. Říha Jiří VIII. K. Pijáčková
Mgr. Svobodová Vlastimila IX. (ročník 7. a 9.)  
Mgr. Slováková Jana I. P  (SŠ) D. Valášková
     

Netřídní učitel

Mgr. Mičková Blanka

Mgr. Vlčková Pavla

                 

Výchovný poradce:  Mgr. Jitka Kolůchová, Mgr. Markéta Kráčalíková

Školní psycholog: Mgr. Jana Juříková

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jiří Říha.

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Hana Králíková

Koordinátor ICT:  Mgr. Martina Aujezdská