Třídy

Přehled tříd pro školní rok 2020/2021

Třídní učitel  Třída Asistentky pedagoga
Mgr. Kráčalíková Markéta I. S E. Zacharová, Mgr. A. Dulová
Mgr. Filípková Andrea II. S M. Svobodová
Mgr. Suchomelová Dagmar III. S  
Mgr. Králíková Hana IV. S B. Zapletalová
Mgr. Brákorová Jana III. (ročník 1., 2., 3.) M. Křížková
Mgr. Říhová Kamila IV. (ročník 4. a 5.) M. Plachá
Mgr. Říha Jiří VI.  
Mgr. Mičková Blanka VII.  
Mgr. Aujezdská Martina VIII.  
Mgr. Slováková Jana I. P  (SŠ) E. Svitáková Konečná
     

Netřídní učitel

Ing. Maléřová Iveta

Mgr. Psotná Jiřina

                 

Výchovný poradce:  Mgr. Jitka Kolůchová.

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jiří Říha.

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Martina Aujezdská

Koordinátor ICT:  Mgr. Pavla Vlčková