Třídy

Přehled tříd pro školní rok 2020/2021

Třídní učitel  Třída Asistentky pedagoga
Mgr. Kráčalíková Markéta I. S E. Zacharová, Mgr. A. Dulová
Mgr. Filípková Andrea II. S M. Svobodová
Mgr. Suchomelová Dagmar III. S  J. Klimková
Mgr. Králíková Hana IV. S P, Jansová
Mgr. Brákorová Jana II. (ročník 1., 2., 3., 4.) M. Křížková
Mgr. Říhová Kamila V. (ročník 5. a 6.) M. Plachá
Mgr. Říha Jiří VII. B. Zapletalová
Mgr. Aujezdská Martina IX.  
Mgr. Slováková Jana I. P  (SŠ) D. Valášková
     

Netřídní učitel

Mgr. Mičková Blanka

Mgr. Psotná Jiřina

                 

Výchovný poradce:  Mgr. Jitka Kolůchová.

Školní psycholog: Mgr. Jana Juříková

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jiří Říha.

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Martina Aujezdská

Koordinátor ICT:  Mgr. Pavla Vlčková