Dokumenty, formuláře

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 nadále pokračuje Národní plán obnovy (doučování).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.

Doučování žáků škol je financováno Evropskou unií.

Plakát zde.


Projekt ŠABLONY

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014332-01 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole , spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logo Inovativní škola II.


Dokumenty ke stažení

Žádost o mimořádné uvolnění

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z TV

 

Zveřejnění rozpočtu

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy. 

 

Rozpis rozpočtu přímých nákladů 

Rozpočet 


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou, pro základní školu speciální a pro družinu.

» ŠVP – ZŠ 

» ŠVP – ZŠ speciální (titulní stránka)
» ŠVP – ZŠ speciální (obsah)
» ŠVP – ZŠ speciální (první díl)
» ŠVP – ZŠ speciální (druhý díl)

ŠVP Jednoletá praktická škola

» ŠVP – družina


Plán EVVO

Podívejte se blíže na plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – EVVO.

» Školní plán EVVO 2021/2022


 Plán práce školy

» Plán práce školy 2021/2022

Plán práce školy 2022/2023 


Plán ICT

Plán ICT 2021/2022

Plán ICT 2022/2023 


Minimální preventivní plán

» Minimální preventivní plán 2021/2022

Minimální preventivní plán 2022/2023 


Plán výchovného poradce

» Plán výchovného poradenství 2021/2022

Plán výchovného poradenství 2022/2023 


Školní řád 

»školní řád ZŠ 2022-23

- školní řád Praktické školy 2022-23

- vnitřní řád Školní družiny


Pravidla hodnocení žáků

» Hodnocení žáků


 Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2020-2021

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 II. část


Zápisy ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 25. 10. 2021

Jednací řád školské rady