Dokumenty, formuláře

Projekt ŠABLONY

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014332-01 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole , spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Dokumenty ke stažení

Žádost o mimořádné uvolnění

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z TV

 

Zveřejnění rozpočtu

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy. 

 

Rozpis rozpočtu přímých nákladů na rok 2018

Rozpočet 2018


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou, pro základní školu speciální a pro družinu.

» ŠVP – ZŠ praktická

» ŠVP – ZŠ speciální (titulní stránka)
» ŠVP – ZŠ speciální (obsah)
» ŠVP – ZŠ speciální (první díl)
» ŠVP – ZŠ speciální (druhý díl)

» ŠVP – družina


Plán EVVO

Podívejte se blíže na plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – EVVO.

» Školní plán EVVO 2020/2021


 Plán práce školy

» Plán práce školy 2020/2021


Minimální preventivní plán

» Minimální preventivní plán 2020/2021


Plán výchovného poradce

» Plán výchovného poradenství 2020/2021


Školní řád 

» školní řád ZŠ

- školní řád Praktické školy

- vnitřní řád Školní družiny


Pravidla hodnocení žáků

» Hodnocení žáků


 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2018-2019


Zápisy ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 23. 6. 2020

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 24. 10. 2019

Výsledky voleb a noví členové školské rady pro rok 2017 - 2020 

Jednací řád školské rady