Zaměstnanci školy

Vedení školy

 • Ředitelka školy: Mgr. Jitka Kolůchová
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Pavla Vlčková

Kancelář školy

 • Miroslava Říhová
 • Homová Marcela

Učitelé základní školy

 • Mgr. Aujezdská Martina
 • Mgr. Brákorová Jana
 • Mgr. Filípková Andrea
 • Mgr. Kráčalíková Markéta
 • Mgr. Králíková Hana
 • Mgr. Mičková Blanka
 • Mgr. Psotná Jiřina
 • Mgr. Říha Jiří
 • Mgr. Říhová Kamila
 • Mgr. Suchomelová Dagmar

Učitelé jednoleté praktické školy

 • Mgr. Mičková Blanka
 • Mgr. Slováková Jana

Výchovný poradce

 • Mgr. Jitka Kolůchová, Mgr. Markéta Kráčalíková

Prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Jiří Říha

Metodik ŠVP ZŠ

 • Mgr. Andrea Filípková

Metodik ICT

 • Mgr. Pavla Vlčková

Asistentky pedagoga

 • Mgr. Dulová Alena
 • Bc. Křížková Marie
 • Bc. Jansová Petra
 • Klimková Jana
 • Plachá Michaela
 • Svobodová Marie
 • Valášková Dagmar
 • Zacharová Eva
 • Zapletalová Barbora

Vychovatelky školní družiny

 • Klimková Jana, vedoucí vychovatelka
 • Bc. Křížková Marie
 • Plachá Michaela

Výdej stravy, školnice

 • Popelková Ivana

Úklid

 • Hrušková Irena
 • Pavková Ludmila