Podzimní výstava

Jako každý rok i tentokrát proběhla na naší škole podzimní výstava ovoce a zeleniny. Letos
byla výstava instalována v menším prostoru než obvykle, přesto nadchla spousty návštěvníků.
Kromě běžného podzimního ovoce a zeleniny, která se sklízí v tomto čase ze zahrádek a polí,
si žáci mohli ochutnat domácí sušené ovoce, dozrávající měsíční jahody a maliny. Jako méně
známou tykvovitou rostlinu Ačokču, nám přinesly ukázat děti z DD Strážnice. Na výstavě si
žáci mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání semen obilí a luštěnin. Novou zajímavou
ukázkou se stal přenosný včelí úl s výbavou pro včelaře. Nechyběl včelařův „dýmák“ a oblek
na ochranu před včelami. Tento oblek si mohli odvážlivci i vyzkoušet. Děti si mohly
prohlédnout voskové plástve v rámečcích i přirozeně vyrobené od včel. Včelí koutek také
doplňoval text o produkci medu a životě včely medonosné. A aby nedošly všechny dobroty
nazmar, nachystaly se na talíře a při páteční pohádce ve školní družině je děti snědly. Zbytek
trvalejší zeleniny bude použit v cvičné kuchyňce při přípravě dalších pokrmů.

 

Adaptační dny žáků I.S

4.září začal nový školní rok. Některé děti by si nejraději prázdniny ještě prodloužily, ale žáci I.S se už nemohli dočkat, až zasednou do školních lavic. Začínali si pozvolna zvykat na školní režim. Během dvou týdnů adaptačních dnů se žáci 6.9. vypravili do zámeckého parku. Po cestě si zopakovali pravidla silničního provozu a jak se chovat při přecházení silnice. V parku zjistili, že rodinka pávů se rozrostla o 4 mláďata. Ze zážitkových sešitů si žáci při četbě připomněli, co zažili během prázdnin. Cestování veřejnými dopravními prostředky je pro žáky velký zážitek. Výprava 8.9. do Starého Města do KOVO ZOO autobusem byla velkým dobrodružstvím. V ZOO rozeznávali různé druhy materiálů, sahali na kovová zvířata, nejvíc se jim líbila růžová prasátka , slon a žirafa. V bufetu se učili, jak nakupovat a platit. Domů se vrátili unaveni, ale plní dojmů a zážitků. 12. 9. děti cestovaly do Blatničky opět autobusem už jako zkušení cestovatelé. Tady jsme měli domluvenou exkurzi Winery Ranch VÍNO Hruška ve stájích. Žáci si je mohli pohladit, nikdo se nebál pohladit poníka jménem Brambůrka. Líbila se také bílá koťátka, která děti doprovázela až do kanceláře, kde všechny překvapil šedý papoušek Lory. U Kráčalíků na zahradě všichni našli skvělé zázemí, poobědvali opečené špekáčky, které chutnaly výborně. Unaveni skákáním na trampolíně a házením míčem se děti vrátily zase autobusem domů. Na konci adaptačních dnů žáci navštívili 15.9. Babiččin dvoreček. Dětem se nejvíce líbil želvoun, měly možnost si zvířata zblízka prohlédnout a ti odvážnější i pohladit. O zážitcích z adaptačních dnů si budou ve škole dlouho vyprávět Mgr. Alena Dulová

Škola v přírodě 2023

Školní rok se pomalu blíží ke svému vrcholu, dny jsou stále delší a teplejší, sluníčko nás láká do přírody, ke hrám, procházkám a zábavě. A kdo toto volání slyší a již nemá ve škole stání nastává ideální čas pro změnu, např. vyrazit na školu v přírodě.
Proto i letos tuto dětmi velmi oblíbenou akci, která se každoročně koná v rekreačním středisku Vřesovice, některé paní učitelky s pečlivostí připravily. Přestože nás trochu potrápilo deštivé počasí, užily si děti v přírodě spoustu aktivit. Mezi ně patří např. návštěva Lesního baru se spoustou atraktivních zákoutí a skrýší. Zde si děti mohly něco dobrého koupit. Jindy si zařádily v krytém bazénu nebo soutěžily na sportovním hřišti před chatou. Nechybělo ani opékání špekáčků u táboráku za doprovodu veselých písniček a kytary.

A když se na nás sluníčko nechtělo usmát a my museli zůstat na chatě, přišla na řadu hodina matematiky či českého jazyka. Odměnou pak byly kolektivní hry, diskotéka či velmi oblíbený maškarní rej.

Mnozí sem přijeli už po několikáté a stále s velkým nadšením. Pro jiné to byla nová zkušenost a možná první noc bez maminky. Ale všichni si celý týden hezky užili a vraceli se s úsměvem na tváři.

Eva Zacharová


 

Plavání 2023

PLAVECKÝ VÝCVIK 27. 3. - 13. 6. 2023

Také letos se naši žáci I. stupně zúčastnili plaveckého výcviku ve Bzenci. Někteří byli již zkušení „Plaváčci“ a někteří se s vodou teprve sžívali. Postupně se učili splývat, potápět, lovit předměty a seznamovali se se všemi plaveckými styly. Trenéři a trenérky z plavecké školy se jim maximálně věnovali a díky tomu mohli všichni na závěrečné hodině předvést to, co se naučili, při společných závodech. I když se „naši“ na předních místech neumístili, všichni doplavali zdárně do cíle a odnesli si malé upomínkové předměty.

Tak a teď vzhůru za letními plaveckými radovánkami.


 

Exkurze na čističku odpadních vod

Ve čtvrtek se celá škola vydala přes veselský park k čističce odpadních vod. Většina poprvé zjistila, že něco takového existuje a jaký je rozdíl mezi ČOV a vodojemem – zdrojem pitné vody. Viděli jsme, jak se čistí špinavá páchnoucí voda. To, že vyčištěná voda se vypouští do řeky Moravy, téměř nikdo nevěděl. Akce tím tedy splnila svůj účel.


 

Revolution train

V pondělí 22. 5. 2023 přijel do Veselí nad Moravou stříbrný vlak. Bylo to 6 vagonů, kde probíhal výchovný program zaměřený k prevenci užívání alkoholu a především návykových drog.
V každém vagonu byla promítnuta část smutného příběhu a po zvednutí plátna žáci v druhé polovině uviděli vše ve skutečnosti – například výsledek srážky auta s motocyklem.
Akce zanechala v přítomných velký dojem s nadějí, že žáci nebudou v budoucnu uživatelem žádných drog.


 

Hvězdárna Veselí nad Moravou

Hvězdárna 2023, Veselí nad Moravou

V návaznosti na projekt Den Země navštívili žáci naší školy Hvězdárnu ve Veselí nad Moravou.
Byli seznámeni s hlavní pozorovatelnou hvězdárny, s dalekohledem a s otáčivou a otevíratelnou kopulí. V přednáškovém sále všichni se zájmem zhlédli naučný film o planetách, sluneční soustavě a slunci.

Na nádvoří samotné hvězdárny byl žákům představen velmi oblíbený přístroj – dalekohled, kterému nikdo neřekne jinak než ,,Pyramida“.
Žákům byla nabídnuta možnost navštívit hvězdárnu i ve večerních hodinách, kdy je dalekohledem vidět na obloze spousta zajímavých věcí.
Návštěva veselské hvězdárny se nám tedy vydařila.

Mgr. H. Králíková


 

Přednáška o kyberšikaně

Kyberšikana

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 nás navštívil příslušník Policie ČR z Hodonína, který seznámil žáky 2. stupně s problémovými situacemi, které můžou nastat při používání internetu. 

Závěrem všechny poučil, jak a kde hledat pomoc a  a hlavně jak správně využívat výpočetní techniku.


 

Den dětí 2023

Den dětí - 2.6.2023

Páteční dopoledne strávily děti v doprovodu svých učitelů a asistentů na školním hřišti při sportovních a zábavných hrách.

 Vyzkoušely si jízdu na kolech a koloběžkách, zvládly překážkovou dráhu, bavily se při balonkové bitvě, skládaly obrázky ,poznávaly pomocí hmatu předměty, ...

Jejich snažení bylo odměněno zmrzlinou a sladkostmi.

Na závěr si zatancovaly na zahradní diskotéce.


 

Den zdraví a bezpečnosti 2023

DEN ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Tato akce se týkala bezpečnosti na silnicích a proběhla 21. 4. 2023 v areálu DDM Veselí nad Moravou. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (10 až 12 let a 12 až 14 let), žáci psali test z dopravní výchovy, soutěžili v jízdě zručnosti na kole, v jízdě po dopravním hřišti a v poskytnutí první pomoci.
Soutěže probíhaly zábavnou formou, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce a při jízdě na kole. Projeli si jízdu zručnosti s šesti překážkami a za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, byli žáci oceněni. Počasí nám přálo, akce se vydařila. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okresního kola této soutěže, která proběhne 23. 6. 2023 na DDM Veselí nad Moravou.

Velké poděkování zaměstnancům DDM Veselí nad Moravou a městské policii, která se podílela na hodnocení dopravní soutěže, předvedla nám auto městské policie a jeho vybavení. Dále bych poděkovala dobrovolným hasičům z Vnorov, kteří ochotně již druhým rokem obohatili svým programem dopravní soutěž.
Žákům předvedli hasičské zásahové vozidlo, seznámili žáky s prací a nutným vybavením při zásahu proti ohni. Dále si žáci mohli vyzkoušet zásah proudem vody na cíl.

Akce se pořádá každý rok a přispívá k ochraně zdraví dětí na pozemních komunikacích.

Svobodová Marie