Projekt ŽÁBA třídy I. S

S příchodem jara se probouzí příroda, ve které nacházíme spoustu námětů k tvoření.

Tentokrát nás zaujal vývoj a život žab.

Od 22. 4. do 26. 4. se žáby staly hlavním tématem PROJEKTU ŽÁBA. Povídání o žábách paní

učitelka vytiskla žákům v programu InPrint. V parku jsme hledali vývojová stádia žab. Ve třídě

žáci zpracovávali pracovní listy na zrakové vnímání, diferenciaci, matematické představy,

počty, grafomotoriku, geometrické tvary a posloupnost. Ve Výtvarné výchově a Pracovní

výchově žáci z recyklovaných materiálů tvořili společnou koláž „ Život u vody“ a skákající

žáby, se kterými pořádali závody ve skoku dalekém.

Báseň o žábě vytisknutá v programu InPrint se žákům snadněji učila.

Celý projekt byl završen instalací výstavky prací na chodbě, kde se měli možnost všichni žáci

seznámit s životem žab.