Exkurze do učiliště

27. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku Odborné učiliště v Uherském Brodě. Prohlédli si prostory školy, nahlédli do praktické výuky v oboru pekařské práce. Škola je krásně a moderně vybavena.

Žáci 9. ročníku a někdy i 8. ročníku pravidelně navštěvují učiliště v našem regionu, aby měli možnost prohlédnout si různé obory, popřípadě si vyzkoušet různé práce. Lépe se potom rozhodují, kam po základní škole. Zástupci učilišť také navštěvují naši školu a žákům přibližují možnosti a učební obory, na které se pak mohou hlásit. Podrobnější informace o možnostech vyučení zájemcům z řad rodičů i žáků ráda poskytne výchovná poradkyně ve škole.

Zpívání u stromečku

Poslední školní den v roce 2018 jsme tradičně věnovali vánocům – sešli jsme se u rozsvíceného vánočního stromečku. Naši vánoční náladu krásně podtrhla slavnostně a zimně laděná vystoupení jednotlivých tříd a také společné zpívání vánočních koled a jiných oblíbených písniček. Celou akcí nás slovem i hudbou provedla Mgr. Hana Králíková. Vzájemnou společnost jsme si všichni krásně užili a po rozdělení voňavých perníčků jsme se s dobrou náladou rozešli ke svým domovům a svým vánočním stromečkům.

Mikuláš

Ve středu 5. prosince k nám jako tradičně dorazila nebeská družina - Mikuláš s anděly a čerti. Čerti - ti byli letos obzvláště hroziví!!!

Mikuláš měl s sebou kouzelnou knihu, ve které má napsáno, kdo byl během roku hodný, kdo zlobil, kdo se učil nebo se potřebuje polepšit.... V každé třídě do knihy nahlédl, děti po zásluze pochválil nebo je poslal na pohovor k čertům. Kluci a holky, kteří uměli písničku nebo básničku, se před čerty zachránili - a to byli nakonec všechni! Žáci si totiž se svými učiteli pár písniček a dokonce i tanečků připravili - co kdyby náhodou...

Všichni byli moc šikovní a andělé tedy spravedlivě odměnily všechny děti. Letos k nadílce přispěl svým darem i pan Josef Zimovčák, který děti obdaroval "cyklistickými" perníčky. Moc děkujeme!

Den laskavosti

Den laskavosti v DPS

 Na úterý 13. 1. 2018 si žáci naší školy pod taktovkou paní učitelky Mgr. Rapantové naplánovali akci Den laskavosti v rámci projektu „Jsem laskavec“. V Domě pečovatelských služeb ve Veselí nad Moravou se v Klubu seniorů sešli děti ze Základní školy a praktické školy z ulice Kollárova a veselští senioři. Děti si se svými učiteli a asistentkami připravili pro seniory bohatý program. Napekli sladké a slané pečivo, vytvořili krásné svícny, vázičky a ježky, do váziček vložili vyrobené květiny. Před nazdobenými stoly pak tančili, zpívali a recitovali. Představení se seniorům moc líbilo, nadšení dětí je potěšilo. Dokonce děti obdarovali sladkostmi a nádhernými andělíčky.

Den laskavosti byl opravdu plný lásky a srdečnosti. Vzájemně jsme se obohatili a společně si udělali hezčí den. Toto mezigenerační setkání rozhodně nebylo poslední. Už nyní přemýšlíme, čím bychom naše důchodce potěšili příště a moc se na to těšíme.

Děkujeme dětem i dospělým za krásná vystoupení, speciální dík patří organizátorce akce A. Rapantové a zaměstnancům DPS, kteří konání akce umožnili.

 Podívejte se na fotografie v naší fotogalerii.

Dílničky pro vycházející žáky

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 přijela k nám do školy návštěva z Odborného učiliště Bzenec. Navštívily nás paní učitelky odborného výcviku z oboru Cukrář. S nimi dorazily i naše absolventky, které po ukončení základní docházky nastoupily do učení do Bzence a ukázaly svým dřívějším spolužákům, co se všechno naučily. Jsou opravdu moc šikovné cukrářky. Předvedly nám, jak z marcipánu vyrobit roztomilé chobotničky a podařily se pod jejich vedením i krásné růže několika barev. Povedené výrobky si žáci mohli odnést a pochlubit se svýma šikovnýma rukama i doma. A kdo chtěl, mohl si své výrobky sníst.

Sportovní den

Veselské sportovní dopoledne

Prázdniny jsou nenávratně pryč. To ale neznamená, že musíme zapomenout na prázdninové aktivity a jenom sedět v lavicích. V týdnu od 3. do 7. září 2018 probíhala na náměstí Míru skvělá akce "Veselí v pohybu", kterou upořádalo Město Veselí nad Moravou, aby nám všem připomnělo, že sportovat můžeme celý rok a že máme při volbě vhodného pohybu i dost na výběr.

Během celého týdne využívaly jednotlivé veselské sportovní oddíly a kroužky možnosti předvést své sporty široké veřejnosti. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet judo, fotbal, gymnastiku, bike trial, vybíjenou, in-line bruslení ....

Většina učastníků akce byla nadšená, některé druhy sportu jsme si vyzkoušeli úplně poprvé - ale snad ne naposled.

Naše děti sportovat bavilo, věříme tedy, že si alespoň někteří najdou cestu k tomu "svému" sportu. Třeba i díky této osvětové akci.

Výlet do skanzenu

Školní výlet Skanzen Strážnice, 29. 5. 2018

Čtyři třídy z naší školy se tentokrát rozhodly pro výlet do blízké Strážnice. V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, ve Skanzenu, byl pro veřejnost i pro žáky škol přichystán program Abeceda řemesel. V letošním roce byl pořad zaměřen na hudební nástroje a na tradiční řemeslné postupy, které se uplatňovaly při jejich výrobě. Žáci se seznámili s různými hudebními nástroji, které venkovští muzikanti používali, zkusili si sestavit vozembouch a naučili se zazpívat i zatančit, za doprovodu muzikantů, písničku. Přímo zhlédli i ochutnali tradiční pečení kynutých buchet, seznámili se s některými bylinkami, vyslechli hru na dudy, na cimbál a nechybělo také tradiční zdobení perníčků. Po malém občerstvení v prostorách strážnického Skanzenu se žáci pomalu chystali na zpáteční cestu domů.

Mgr. Hana Králíková

 

Den dětí 4. 6. 2018

V pondělí 4. 6. 2018  se uskutečnil Den dětí ve Veselí nad Moravou v Hájku u skautské klubovny. Režiséry dne byli žáci 9. třídy s panem učitelem Jiřím Říhou. 

Deváťáci si pro mladší spolužáky připravili tato atraktivní stanoviště: 

Házení nebo kopání míče na terč.                                          

Hod míčem na basketbalový koš.                                                

Házení rakety.                                                                                       

Prolézání tunelem.                                                                               

Shazování plechovek.                                                                             

Házení míčkem s trampolínkou. 

Pan učitel Jiří Říha měl na starost dávat odměny dětem za splněné úkoly a ozvučení areálu.

Na závěr byla domluvena návštěva veselské hasičské zbrojnice a zájemci si mohli prohlédnout hasičská auta, výzbroj hasiče do akce a podívat se, odkud hasiči vlastně vyjíždí k požárům.

Akce se povedla, dětem se líbila a všichni byli spokojení. Moc děkujeme skautům za zapůjčení jejich klubovny a zázemí.

 

 

Soutěž v dopravní výchově

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ KYJOV 31. 5. 2018

   Poslední květnový den se 8 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola dopravní soutěže praktických škol v Kyjově. V mladší kategorii to byli: Andrea Dulínková, Lucka Škrobáková, Roman Daniel a Jarek Blaha. Ve starší: Petra Majerová, Monika Klimková, Petr Šimeček a Broněk Doložílek. Po pěkném výkonu v oblasti zdravovědy, testů znalosti dopravních předpisů, jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti podle pravidel obsadila obě družstva krásné 2. místo. Všichni byli odměněni stříbrnými medailemi, diplomy a upomínkovými předměty.

Mgr. Jana Brákorová

Den zdraví 11. 5. 2018

Jednou z jarních tradičních akcí naší školy je projektový Den zdraví, který prověřuje znalosti a dovednosti žáků z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy. Za pomoci příslušníků městské policie Veselí nad Moravou a žákyň střední zdravotnické školy z Kyjova předvedly děti teoreticky i prakticky na čtyřech stanovištích to, co by měly znát jako účastníci silničního provozu. V oblasti zdravovědy se jednalo o ošetření poranění, resuscitaci zraněného a přivolání profesionální lékařské pomoci. V teorii bylo potřeba správně zodpovědět otázky týkající se dopravních situací, znát dopravní značky a některé předpisy pro chodce a cyklisty. Při jízdě na dopravním hřišti šlo o dodržování pravidel silničního provozu v praxi a jízda zručnosti měla ukázat, jak mladí cyklisti zvládají zdolávání překážek na jízdním kole. Všichni měli možnost si vše vyzkoušet, prověřit sami sebe a ti nejlepší nás budou reprezentovat 31. 5. na okresním kole soutěže mladých cyklistů.

Moc děkujeme za spolupráci městské policii, zdravuškám z Kyjova a vedení a zaměstnancům DDM za poskytnutí dopravního hřiště a obrovskou pomoc při organizaci akce.

Mgr. Jana Brákorová