Výlet do skanzenu

Školní výlet Skanzen Strážnice, 29. 5. 2018

Čtyři třídy z naší školy se tentokrát rozhodly pro výlet do blízké Strážnice. V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, ve Skanzenu, byl pro veřejnost i pro žáky škol přichystán program Abeceda řemesel. V letošním roce byl pořad zaměřen na hudební nástroje a na tradiční řemeslné postupy, které se uplatňovaly při jejich výrobě. Žáci se seznámili s různými hudebními nástroji, které venkovští muzikanti používali, zkusili si sestavit vozembouch a naučili se zazpívat i zatančit, za doprovodu muzikantů, písničku. Přímo zhlédli i ochutnali tradiční pečení kynutých buchet, seznámili se s některými bylinkami, vyslechli hru na dudy, na cimbál a nechybělo také tradiční zdobení perníčků. Po malém občerstvení v prostorách strážnického Skanzenu se žáci pomalu chystali na zpáteční cestu domů.

Mgr. Hana Králíková