Exkurze do DDM Strážnice

Ve středu 13. 3. 2024 jsme se s našimi žáky IX. ročníku vypravili na exkurzi do Strážnice. Naším cílem byla návštěva DDM ve Strážnici, kam nás pozvala naše bývalá kolegyně, paní Bc. Michaela Plachá, která si pro děti připravila únikovou hru s názvem „Rabího tajemství“ z doby Rudolfa II. A protože tohle téma naši žáci letos probírali v rámci výuky, rádi jsme pozvání přijali a byli zvědavi, nakolik své znalosti uplatní.

Jelikož žádné ze zúčastněných dětí doposud nikdy žádný DDM nenavštívilo, paní Plachá nás nejdříve po celé budově provedla, dětem představila činnost této organizace, pověděla jim něco málo o jimi nabízených kroužcích a vysvětlila pravidla únikové hry.

Poté jsme se přemístili do sklepa budovy a „únikovka“ mohla začít.

Atmosféra místnosti byla úžasná…vše perfektně a tématicky připraveno. Naši žáci se s nadšením vrhli do hledání indícií a klíčů a to se jim velmi dařilo. Cíle hry – týmová spolupráce a uplatnění vědomostí z hodin dějepisu, splnili všichni na výbornou! Šlo vidět, že je hra baví a že když chtějí, umí být správný tým.

V druhé části našeho programu jsme využili nabídky zůstat na DDM a vyzkoušet si práci s keramickou hlínou. Potom jsme se vydali na procházku zámeckým parkem a židovskou částí města.

Doslova „sladkou tečkou“ na závěr bylo naše posezení v místní cukrárně, kde jsme se spolu s dětmi shodli na tom, že dnešní výlet byl velmi vydařený a pohodový a všichni spokojeni jsme se poté na autobusovém nádraží rozešli do svých domovů.

 

Návštěva pohádky ve stacionáři Toník

Kdo z nás by neměl rád pohádky. Zvlášť v adventním čase nás dovedou pohladit na

duši.

Klienti ze stacionáře Toník připravovali od podzimu pohádku O pejskovi a kočičce

trochu jinak. Naše škola spolupracuje se stacionářem, a proto jsme 15. 12. 2023 s radostí

přijali jejich pozvání na představení pohádky.

Všichni klienti bez rozdílu hendikepu spolu s tetami byli zapojeni do hry. Krásné

kulisy, vlastnoručně vyrobené, změnily jejich třídu na jeviště a herci ve vlastnoručně

vyrobených kostýmech nám přinášeli intenzivní prožitky.

Jejich překvapující výkony jsme odměnili potleskem a doufáme, že to nebylo jejich

poslední představení a už se těšíme na další společné setkaní.

 

Alena Dulová I.S

Zimní sportování se školou

Během zimního období rádi využíváme možnosti bruslení na veřejném kluzišti na náměstí. Někteří tu překonávají obavy z prvních pohybů na ledě, jiní zdokonalují své bruslařské dovednosti.

Za  sněhem jsme ale museli vyrazit na Filipov. Skipark tu zasněžuje svah nejen pro lyžování, ale i jízdu na bobech či sáňkách. V úterý 16. 1. 2024 jsme tedy opustili teplo našich tříd a téměř celá škola odjela autobusem za radostí z pohybu na sněhu.

Nelyžaři bobovali nebo sáňkovali. Lyžaři předvedli své umění ostatním a snad je i trochu nalákali pro získávání této dovednosti.

Tato akce se uskutečnila za výrazné sponzorské pomoci pana Josefa Zimovčáka, který uhradil celou částku za dopravu. Moc mu tímto děkujeme.

 

J. Říha, sportovní referent

Vánoční vystoupení v DPS

V předvánočním čase si děti ze třetí třídy připravily pro ubytované v domově důchodců ve Veselí nad Moravou pásmo vánočních písniček a anglickou básničku. Dětem se vystoupení velmi povedlo, dokázaly překonat svůj strach z vystupování a udělaly tím radost starým lidem. Ti si s chutí s dětmi zazpívali vánoční koledy a někteří byli velmi dojatí. Na závěr děti obdarovaly své posluchače ozdůbkami ze studeného porcelánu.

Už rostou?

Už rostou?
Češi jsou vášniví houbaři. Chtěli jsme si sbírání hub také vyzkoušet, a tak jsme sbírali houby v
projektovém týdnu "Houby", ne v lese, ale ve třídě. Vše se podřídilo houbaření. V knihovně jsme si
vypůjčili knihu Lexikon houbových skřítků. Rozlišili jsme houby na jedlé, nejedlé a jedovaté. Okna
třídy jsme vyzdobili vystříhanými houbami z papírových tácků.
Inspirovali jsme naším projektem také rodiče, kteří opravdu s některými žáky vyrazili do lesa.
Vysvětlili jsme si, že co neznám, nesbírám. Naučili jsme se básničku o houbách, kterou jsme
rytmizovali a znakovali. Přesto, že jsme houby sami nenasbírali, jsme z domácích zásob sušených hub
paní učitelek uvařili Černého Kubu, abychom houby ochutnali. Všichni je jíme a moc jsme si na nich
pochutnali.

Alena Dulová I.S

 

 

 

 

 

Setkání s hasiči

Říjnové pěkné počasí nás stále láká k vycházkám do okolí Veselí. Při jedné z nich jsme na Hutníku potkali hasiče.

Mysleli jsme si, že se chystají k zásahu, a tak jsme je zůstali pozorovat.

Výsuvným žebříkem s plošinou vyjeli téměř až k nejvyššímu patru věžáku. Nakonec jsme se odvážili a přiblížili se blíž, abychom se zeptali, co se vlastně stalo a zjistili jsme, že hasiči jenom cvičili používání výsuvného žebříku.

Společně jsme se s hasiči vyfotografovali a pokračovali jsme v cestě k železničnímu přejezdu.

Alena Dulová

 

 

Podzimní výstava

Jako každý rok i tentokrát proběhla na naší škole podzimní výstava ovoce a zeleniny. Letos
byla výstava instalována v menším prostoru než obvykle, přesto nadchla spousty návštěvníků.
Kromě běžného podzimního ovoce a zeleniny, která se sklízí v tomto čase ze zahrádek a polí,
si žáci mohli ochutnat domácí sušené ovoce, dozrávající měsíční jahody a maliny. Jako méně
známou tykvovitou rostlinu Ačokču, nám přinesly ukázat děti z DD Strážnice. Na výstavě si
žáci mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání semen obilí a luštěnin. Novou zajímavou
ukázkou se stal přenosný včelí úl s výbavou pro včelaře. Nechyběl včelařův „dýmák“ a oblek
na ochranu před včelami. Tento oblek si mohli odvážlivci i vyzkoušet. Děti si mohly
prohlédnout voskové plástve v rámečcích i přirozeně vyrobené od včel. Včelí koutek také
doplňoval text o produkci medu a životě včely medonosné. A aby nedošly všechny dobroty
nazmar, nachystaly se na talíře a při páteční pohádce ve školní družině je děti snědly. Zbytek
trvalejší zeleniny bude použit v cvičné kuchyňce při přípravě dalších pokrmů.

 

Adaptační dny žáků I.S

4.září začal nový školní rok. Některé děti by si nejraději prázdniny ještě prodloužily, ale žáci I.S se už nemohli dočkat, až zasednou do školních lavic. Začínali si pozvolna zvykat na školní režim. Během dvou týdnů adaptačních dnů se žáci 6.9. vypravili do zámeckého parku. Po cestě si zopakovali pravidla silničního provozu a jak se chovat při přecházení silnice. V parku zjistili, že rodinka pávů se rozrostla o 4 mláďata. Ze zážitkových sešitů si žáci při četbě připomněli, co zažili během prázdnin. Cestování veřejnými dopravními prostředky je pro žáky velký zážitek. Výprava 8.9. do Starého Města do KOVO ZOO autobusem byla velkým dobrodružstvím. V ZOO rozeznávali různé druhy materiálů, sahali na kovová zvířata, nejvíc se jim líbila růžová prasátka , slon a žirafa. V bufetu se učili, jak nakupovat a platit. Domů se vrátili unaveni, ale plní dojmů a zážitků. 12. 9. děti cestovaly do Blatničky opět autobusem už jako zkušení cestovatelé. Tady jsme měli domluvenou exkurzi Winery Ranch VÍNO Hruška ve stájích. Žáci si je mohli pohladit, nikdo se nebál pohladit poníka jménem Brambůrka. Líbila se také bílá koťátka, která děti doprovázela až do kanceláře, kde všechny překvapil šedý papoušek Lory. U Kráčalíků na zahradě všichni našli skvělé zázemí, poobědvali opečené špekáčky, které chutnaly výborně. Unaveni skákáním na trampolíně a házením míčem se děti vrátily zase autobusem domů. Na konci adaptačních dnů žáci navštívili 15.9. Babiččin dvoreček. Dětem se nejvíce líbil želvoun, měly možnost si zvířata zblízka prohlédnout a ti odvážnější i pohladit. O zážitcích z adaptačních dnů si budou ve škole dlouho vyprávět Mgr. Alena Dulová

Škola v přírodě 2023

Školní rok se pomalu blíží ke svému vrcholu, dny jsou stále delší a teplejší, sluníčko nás láká do přírody, ke hrám, procházkám a zábavě. A kdo toto volání slyší a již nemá ve škole stání nastává ideální čas pro změnu, např. vyrazit na školu v přírodě.
Proto i letos tuto dětmi velmi oblíbenou akci, která se každoročně koná v rekreačním středisku Vřesovice, některé paní učitelky s pečlivostí připravily. Přestože nás trochu potrápilo deštivé počasí, užily si děti v přírodě spoustu aktivit. Mezi ně patří např. návštěva Lesního baru se spoustou atraktivních zákoutí a skrýší. Zde si děti mohly něco dobrého koupit. Jindy si zařádily v krytém bazénu nebo soutěžily na sportovním hřišti před chatou. Nechybělo ani opékání špekáčků u táboráku za doprovodu veselých písniček a kytary.

A když se na nás sluníčko nechtělo usmát a my museli zůstat na chatě, přišla na řadu hodina matematiky či českého jazyka. Odměnou pak byly kolektivní hry, diskotéka či velmi oblíbený maškarní rej.

Mnozí sem přijeli už po několikáté a stále s velkým nadšením. Pro jiné to byla nová zkušenost a možná první noc bez maminky. Ale všichni si celý týden hezky užili a vraceli se s úsměvem na tváři.

Eva Zacharová


 

Plavání 2023

PLAVECKÝ VÝCVIK 27. 3. - 13. 6. 2023

Také letos se naši žáci I. stupně zúčastnili plaveckého výcviku ve Bzenci. Někteří byli již zkušení „Plaváčci“ a někteří se s vodou teprve sžívali. Postupně se učili splývat, potápět, lovit předměty a seznamovali se se všemi plaveckými styly. Trenéři a trenérky z plavecké školy se jim maximálně věnovali a díky tomu mohli všichni na závěrečné hodině předvést to, co se naučili, při společných závodech. I když se „naši“ na předních místech neumístili, všichni doplavali zdárně do cíle a odnesli si malé upomínkové předměty.

Tak a teď vzhůru za letními plaveckými radovánkami.


 

Exkurze na čističku odpadních vod

Ve čtvrtek se celá škola vydala přes veselský park k čističce odpadních vod. Většina poprvé zjistila, že něco takového existuje a jaký je rozdíl mezi ČOV a vodojemem – zdrojem pitné vody. Viděli jsme, jak se čistí špinavá páchnoucí voda. To, že vyčištěná voda se vypouští do řeky Moravy, téměř nikdo nevěděl. Akce tím tedy splnila svůj účel.