Den zdraví a bezpečnosti 2023

DEN ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Tato akce se týkala bezpečnosti na silnicích a proběhla 21. 4. 2023 v areálu DDM Veselí nad Moravou. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (10 až 12 let a 12 až 14 let), žáci psali test z dopravní výchovy, soutěžili v jízdě zručnosti na kole, v jízdě po dopravním hřišti a v poskytnutí první pomoci.
Soutěže probíhaly zábavnou formou, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce a při jízdě na kole. Projeli si jízdu zručnosti s šesti překážkami a za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, byli žáci oceněni. Počasí nám přálo, akce se vydařila. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okresního kola této soutěže, která proběhne 23. 6. 2023 na DDM Veselí nad Moravou.

Velké poděkování zaměstnancům DDM Veselí nad Moravou a městské policii, která se podílela na hodnocení dopravní soutěže, předvedla nám auto městské policie a jeho vybavení. Dále bych poděkovala dobrovolným hasičům z Vnorov, kteří ochotně již druhým rokem obohatili svým programem dopravní soutěž.
Žákům předvedli hasičské zásahové vozidlo, seznámili žáky s prací a nutným vybavením při zásahu proti ohni. Dále si žáci mohli vyzkoušet zásah proudem vody na cíl.

Akce se pořádá každý rok a přispívá k ochraně zdraví dětí na pozemních komunikacích.

Svobodová Marie


 

Výlet do Luhačovic

Školní výlet do Luhačovic

Dne 23.5. 2023 jsme zorganizovali školní výlet do lázní Luhačovic. Zúčastnily se 3 třídy – III.S, 7. a 9. roč. ZŠ praktické, za doprovodu tř. učitelky D. Suchomelové, V. Svobodové a asistentky J. Klimkové.

Žáci si prohlédli architekturu lázeňských domů včetně slavného Jurkovičova hotelu. Prošli minerální prameny s ochutnávkou a byli seznámeni s léčebnými účinky na zdraví člověka. Zaujala je též krásná příroda, která významně ovlivňuje duševní i fyzickou kondici. Nesměla chybět ani ochutnávka lázeňských oplatků, které se posléze staly součástí dárků. Výlet se velmi zdařil, počasí nám přálo a budeme se těšit na opětovnou návštěvu.

Autor příspěvku: D. Suchomelová


 

Exkurze Praha

Exkurze 2. stupně základní školy – Praha 18. 5. 2023

Často o ní slyšíme, víme, že je to naše hlavní město, ale nikdy jsme tam nebyli…
Proto jsme se vypravili za poznáním jejích krás. Po strastiplném cestování přeplněným vlakem cestou tam i zpět, jsme byli překvapeni její velikostí a krásou.
Během jediného dne jsme zvládli jízdu metrem a po jezdících schodech, projít se po nádvořích Pražského hradu, žasnout nad Chrámem sv. Víta i Karlovým mostem, dobře pohlídat batohy při sledování orloje na zaplněném Staroměstském náměstí, protlačit se na Václavské náměstí, postát s pokorou u sochy sv. Václava a na závěr i odpočinout na schodech Národního muzea.
Tam všude jsme už byli a umíme si to představit. Taky si vybavíme rozlehlost Prahy, spoustu věží, které se nad ni ční a lesk Národního divadla, který od břehu Vltavy září do veliké dálky.
Hodně unavení jsme se vrátili domů, ale chtěli bychom jet zase…


 

Legiovlak

Návštěva Legiovlaku

3.. 8. – 4. 9. 2022 zavítal do Veselí nad Moravou Legiovlak. Jde o soupravu 14 vagonů, v nichž žili a bojovali českoslovenští legionáři. Vypravili jsme se s dětmi na prohlídku tohoto vlaku a nelitovali jsme. Prošli jsme si celou soupravu, kde jsme mohli vidět vagony zařízené jako dílny a výrobny, ošetřovnu, „ložnice“ pro vojáky s kamnama, poštu, sklad zbraní a munice, kancelář velitele, polní kuchyni a další. Velmi se nám líbili i vojáci v dobových uniformách, kteří se nám věnovali během prohlídky, a také se s námi vyfotili.


 

Výtvarné tvoření

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 24. 2.

V pátek 24. února za námi po dlouhé době přišly „naše výtvarnice“ Maruška a Maruška, abychom si vytvořili další krásné výrobky. Nadělali jsme si různé skládanky ze sáčků od čajů a ty pak naaranžovali na papír a zalisovali. Tím vzniklo originální prostírání, které ozdobí naše domácí stolování. Ti nejšikovnější a nejrychlejší stihli ještě další kousky, které mohou použít jako dárečky pro kamarády a rodinu. Všechny nás tvoření moc bavilo a byli jsme nadšení z toho, jak hezké výrobky jsme dokázali udělat. Moc děkujeme Maruškám za vedení a pomoc.


 

Velikonoční tvoření

Velikonoční dílna

Jaro patří k nejkrásnějším obdobím roku. Zima pomalu ztrácí svou vládu, dny se prodlužují, příroda se probouzí. Objevují se první kytičky, rozkvétají stromy a vzduch svěže voní. Včelky nesměle létají a hledají potravu. Časně z rána, ještě před východem slunce, nás probouzí svým libým zpěvem nekonečné množství ptáků. Ti si staví svá hnízda, snáší v nich vajíčka a rodí se nový život.
S jarem jsou neodmyslitelně spojeny i nejvýznamnější křesťanské svátky Velikonoce, ale také lidové zvyky a tradice, např. pletení pomlázek, pečení beránků nebo zdobení kraslic.

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný …..

Přesně v tomto duchu paní vychovatelky z družiny na naší škole uspořádaly 30.3. velikonoční dílničku, ve které si přišly na své děti všech věkových kategorií. Mohly si vyzkoušet různé styly zdobení kraslic. Z řad dobrovolníků nás navštívily 2 zkušené dámy, jež učily děti malování tzv. cibulových vzorů. Na jiném stanovišti žáci kraslice vyškrabovali, či obalovali ve skořápkové drti. Zcela jiný způsob znamenalo zhotovení vajíčka z papíru, zdobeného peříčky a kytičkami a následně zataveného ve folii. A aby bylo vajíčka kam uložit, vyráběly děti košíčky z recyklovaných sadbovačů, které si dle vlastní fantazie dozdobily. Kdo by se snad ještě nudil, mohl si vymalovat velikonoční přání opět, jak jinak, ve tvaru vajíčka. Děti byly moc šikovné, své výtvory si pak odnesly domů.

Eva Zacharová, Jana Klimková, Michaela Plachá


 

Beseda s městskou policií

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ
13. 4. 2023 se naši žáci setkali se zástupci veselské městské policie. V příjemné atmosféře besedy se dozvěděli o náplni práce městské policie, zákazech a nařízeních ohledně návykových látek, chování na veřejnosti a šikany. Dále si zopakovali základní vědomosti z dopravní výchovy z pohledu chodce i cyklisty. Mohli si vyzkoušet některé části výstroje (např. policejní vestu) a vlastnoručně si osahat obušek a další drobné vybavení policisty. Všichni byli odměněni pěknými propagačními předměty a ti nejšikovnější i dárečkem navíc. Na závěr proběhla ještě diskuse a byl dán prostor pro dotazy dětí.

Beseda byla zajímavá a pro žáky určitě i přínosná. Těšíme se na další společná setkání.


 

Tři králové 2023

Tři králové

Dne 6. 1. 2023 se skupina dětí rozhodla koledovat jako Tři králové v naší škole. Paní vychovatelka jim pomohla do kostýmů, aby se mohli cítit jako opravdoví králové. Chodbami školy se rozléhala koleda „ My tři králové jdeme k Vám…“. I když neměli svěcenou křídu, aby psali nade dveře vinšování i s letopočtem, přesto se jim koleda vydařila. Králové všem dětem ve třídách rozdali pamlsky z vzácných truhliček na dary a sklidili poděkování. Příští rok se chystají koledníci znovu vinšovat do nového roku celé naší škole.

M. Plachá


 

Den řemesel

19.1. 2023 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Dne řemesel ve SOU v Kyjově.

Podle svých zájmů si vybrali jednotlivé dílny. Chlapci si vyzkoušeli malířské, zednické a tesařské práce. Děvčata si zvolila dílny, ve kterých se seznámila s kuchařskými a ubytovacími pracemi a s pracemi pečovatelskými a ošetřovatelskými. 

Čas v jednotlivých dílnách žákům velmi rychle uběhl. Všichni spokojeně odjížděli domů.


 

Projektový týden "Sněhulák"

3 koule a z mrkve nos......................

Sněhulák, všichni ho známe od těch nejmenších až po dospělé. Každý rok čekáme na sníh, abychom si ho postavili.

Když napadl  první sníh, hned jsme toho využili a zařadili jsme téma sněhulák do výuky. V projektovém týdnu od 6.2. -10.2. nás sněhulák provázel v tvořivých dílničkách. Z vlny jsme motali koule, které jsme zavěšovali do oken, velký sněhulák z dřevěných špalíků stál u dveří třídy.

Stříhali jsme, lepili, vybarvovali a tak jsme procvičovali jemnou motoriku. Vyplňovali jsme pracovní listy tématicky zaměřené na sněhuláky. Na konci týdne jsme všichni zvládli recitovat nebo znakovat krátkou básničku, jak jinak než o sněhulákovi.

Mgr. M. Kráčalíková, Mgr. A. Dulová, E. Zacharová a všichni žáci I. S