Betlémy

Začíná vánoční čas a tak si jej připomínáme výstavou betlémů, která proběhla ve dnech 15. – 17. 12. 2021 na naší škole. Žáci si prohlédli betlémy z různých materiálů a dověděli se něco z historie těchto svátků. Jde už o druhý ročník této výstavy a žáci už ví, že je čekají vánoční prázdniny a spoustu dárků pod stromečkem.

Organizace, plakáty, informace pro rodiče, výzdoba, betlémy: Svobodová Marie

Podíleli se: Klimková, Zapletalová, Křižková, Filípková, Plachá, Říha, Aujezdská a její žáci.


 

Svatý Martin

Svatý Martin


Svátek svatého Martina každoročně připadá na 11. listopadu a stal se inspirací pro projektový týden třídy I. S. Ten proběhl ve dnech od 8. do 12. 11.
V prvé řadě se žáci seznámili s historickým příběhem, jež se váže k této velké osobnosti a jehož smyslem života byla touha pomáhat potřebným. Jeho příklad byl hezkou motivací žákům, jak si pomáhat navzájem.
Ke svátku sv. Martina se váže spousta pranostik. S těmi se žáci v průběhu týdne seznamovali a také se učili básničku „Na svatého Martina…“
Tento světec je uctíván jako patron vojáků, koní, hus a vinařů. Proto všechny aktivity i výtvarné práce byli spojeny s těmito atributy. Žáci vyráběly koně z plastových lahví nebo papírových ruliček. Ze svačinových pytlíků či papírových talířků tvořily svatomartinské husy, jimiž následně vyzdobily všechna okna i nástěnky ve své třídě. Seznámili se také s opravdovými koňskými podkovami, které na ukázku přinesla paní učitelka. V tomto duchu byly sestaveny i pracovní listy, vystřihovánky, puzzle a jiné.
Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patří svatomartinská husa. Žáci si na ní pochutnali, i když ji sami nepřipravily, ale byla součástí školního jídelníčku. Přesto si vyzkoušeli přípravu jiné tradiční pochoutky a to svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní. Učily se práci s těstem, šlehání bílků, vykrajování. Upečené rohlíčky provoněly celou školu. Sladká ochutnávka pak byla pro žáky tou největší odměnou.


 

Mikulášská návštěva

V pondělí 6. 12. navštívil naší školu Mikuláš se svou družinou - s krásnými a hodnými anděly, ale také se strašidelnými a přísnými čerty. Prošli celou školu, v každé třídě si povyprávěli o tradicích, pochválili hodné děti, ale také z pekelné knihy přečetli jména hříšníků. Všechny děti jim zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku a andělé je za to obdarovali drobnou sladkostí. Je až s podivem, že si čerti nikoho nevzali s sebou do pekla. A že by se u nás pár nezbedníků našlo…..

Mgr. Martina Aujezdská


 

Projektový týden v I. S

Barevný podzim nám nabízí spoustu námětů k různým činnostem.

A tak se  i žáci I. S třídy naší školy inspirovali směsicí barev, vůní a chutí v projektovém týdnu „ Dýně“.

Od 11. 10. do 15. 10. se zaměřili ve výuce na dýně. Na chodbě uspořádali výstavu dýní, naučili se rozeznávat dýně okrasné a užitkové. Uvařili polévku a upekli cuketové brownies. Všem chutnalo, vždyť každý přiložil, dle svých možností, ruku k dílu.

Okna třídy žáci vyzdobili vystříhanými dýněmi. O dýních recitovali básničky, na báseň Dýňová miminka cvičili.

Celý týden ovládly dýně a naši dýňoví strašáci nás každý den ráno vítají u vchodu do školy.

Mgr. Markéta Kráčalíková


 

Dravci ve škole

Dne 23. 6. 2021 nás ve škole navštívili pracovníci Záchranné stanice v Hluku. Pan Tonda Koňařík se svou asistentkou přivezli své „ptačí svěřence“ – 3 káňata a výra a mazlíčky fretku a kunu. Seznámili nás se základními informacemi o těchto zvířátkách a všichni jsme si mohli pohladit jejich hebké kožíšky.

V další části jsme obdivovali krásné dravce – káňata a výra. Dozvěděli jsme se něco o jejich životě – mláďatech, lovení, potravě a jiných zajímavých věcech. Nejlepší částí celého setkání bylo focení s dravci. Všichni jsme si mohli na dravce sáhnout, pohladit si je a nechat se vyfotografovat. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Program se nám moc líbil a ochranářům přejeme do dalších let hodně zachráněných zvířat.

Bc. et Bc. Marie Křížková


 

Lesní král

26.5. 2021 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LESNÍ KRÁL


Jakmile to pandemická situace povolila, sehráli žáci třídy 4. S divadelní představení LESNÍ KRÁL.
Žáci vyvinuli značné úsilí a secvičili veršovanou hru o tom, jak si zvířata volila svého krále. O tom, že se nemohla dohodnout a jak to nakonec dopadlo vypráví úsměvná veršovánka, která sklidila velký potlesk spolu s dobrým pocitem samotných heců.


 

Kolečkiáda

DEN BEZPEČNOSTI


Ve dnech 29. a 30. 4. 2021 se žáci naší školy účastnili Dne bezpečnosti.


Akce pod názvem Kolečkiáda proběhla v areálu školy. Žáci soutěžili v teorii z dopravní výchovy, v jízdě zručnosti, ve znalostech z integrovaného záchranného systému, a protože v měsíci dubnu je Den země, zahrnuli jsme i soutěž ve třídění odpadu.
Otázky k integrovanému záchrannému systému a první pomoci připravila Mgr. Jana Brákorová. Třídění odpadu a ekologickou výchovu připravila Mgr. Martina Aujezdská. Soutěže probíhaly zábavnou formou a za dodržení všech platných hygienických podmínek.
Akce proběhla úspěšně, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce a při jízdě na kole. Projeli si jízdu zručnosti s šesti překážkami, které naší škole zapůjčil DDM Veselí nad Moravou. Za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, žáci obdrželi ceny a diplom.

Svobodová Marie


 

Pouštění draků

Drakiáda 

Už jste zkoušeli letos pouštět draka? V naší školní družině se děti o to pokoušely dne 24.9.2020 na prostranství Hutníku. Bylo krásné počasí, svítilo sluníčko, babí léto „ jako vyšité“. Ale ani lísteček se nepohnul. Přesto jsme vyšli bojovat s našimi dráčky a občasným vánkem. Byli nám pomoci i rodičové, aby se podařilo dráčky zvednout nahoru. Některým dětem to šlo lépe a tak se podařilo dráčkům vzlétnout aspoň na chvíli. I na strom se nám jeden zatoulal. Nakonec jsme všechno zvládli. Dráčka jsme vyprostili a spokojeně unaveni jsme se vraceli zpět do školy, kde už vyčkávali rodiče na své ratolesti.

Příští rok si chceme DRAKIÁDU zopakovat, jen doufáme, že nám bude trochu víc foukat.

Michaela Plachá, vychovatelka ŠD

Projekt ŠABLONY

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014332-01 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole , spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

logo šablony


 

Bleší trh

 

Náš první „blešák“

V úterý a ve středu 19. a 20. 11. 2019 proběhl v naší škole historicky první bleší trh. Kdo doma našel nějaké pěkné drobnosti, které mohl postrádat a které by mohly potěšit někoho jiného, přinesl je do školy. Paní vychovatelky ze školní družiny si zboží převzaly, ocenily a rozmístily v „prodejně“, ve kterou se proměnila jedna ze tříd.

Nakupovalo se za bony, připravené v družině, které u nás na chvíli nahradily peníze. Ceny byly velmi přijatelné, v rozmezí 1 – 10 Kč-bonů, takže každý si mohl vybrat maličkost pro radost.

S prodejem paní vychovatelkám pomohly i žákyně z jednoleté střední školy.

Výsledek akce byl úžasný. Děti s nadšením prohlížely a „nakupovaly“ hračky, knížky, hry, hrníčky, šperky, dekorace a další zajímavé věci. Některé tímto vyřešily i vánoční nákupy – našly si dárky pro maminky či sourozence. Každý si mohl něco koupit a taky se nakupovalo! Během třídních schůzek měli možnost jít se podívat i rodiče.

Po nabízeném zboží se jenom zaprášilo a to organizátorky moc potěšilo. Byla to krásná, ale současně i velmi časově náročná výuka matematické gramotnosti a rozvoje sociálních dovedností. Takové vyučování se nám líbí…

Děkujeme moc p. vychovatelce Klimkové a p. vychovatelce Plaché za dobrý nápad a realizaci, všem ostatním zúčastněným děkujeme samozřejmě také za jejich pomoc a těšíme se na další super akci!

                                                            P1120065