Den dětí 4. 6. 2018

V pondělí 4. 6. 2018  se uskutečnil Den dětí ve Veselí nad Moravou v Hájku u skautské klubovny. Režiséry dne byli žáci 9. třídy s panem učitelem Jiřím Říhou. 

Deváťáci si pro mladší spolužáky připravili tato atraktivní stanoviště: 

Házení nebo kopání míče na terč.                                          

Hod míčem na basketbalový koš.                                                

Házení rakety.                                                                                       

Prolézání tunelem.                                                                               

Shazování plechovek.                                                                             

Házení míčkem s trampolínkou. 

Pan učitel Jiří Říha měl na starost dávat odměny dětem za splněné úkoly a ozvučení areálu.

Na závěr byla domluvena návštěva veselské hasičské zbrojnice a zájemci si mohli prohlédnout hasičská auta, výzbroj hasiče do akce a podívat se, odkud hasiči vlastně vyjíždí k požárům.

Akce se povedla, dětem se líbila a všichni byli spokojení. Moc děkujeme skautům za zapůjčení jejich klubovny a zázemí.

 

 

Soutěž v dopravní výchově

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ KYJOV 31. 5. 2018

   Poslední květnový den se 8 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola dopravní soutěže praktických škol v Kyjově. V mladší kategorii to byli: Andrea Dulínková, Lucka Škrobáková, Roman Daniel a Jarek Blaha. Ve starší: Petra Majerová, Monika Klimková, Petr Šimeček a Broněk Doložílek. Po pěkném výkonu v oblasti zdravovědy, testů znalosti dopravních předpisů, jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti podle pravidel obsadila obě družstva krásné 2. místo. Všichni byli odměněni stříbrnými medailemi, diplomy a upomínkovými předměty.

Mgr. Jana Brákorová

Den zdraví 11. 5. 2018

Jednou z jarních tradičních akcí naší školy je projektový Den zdraví, který prověřuje znalosti a dovednosti žáků z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy. Za pomoci příslušníků městské policie Veselí nad Moravou a žákyň střední zdravotnické školy z Kyjova předvedly děti teoreticky i prakticky na čtyřech stanovištích to, co by měly znát jako účastníci silničního provozu. V oblasti zdravovědy se jednalo o ošetření poranění, resuscitaci zraněného a přivolání profesionální lékařské pomoci. V teorii bylo potřeba správně zodpovědět otázky týkající se dopravních situací, znát dopravní značky a některé předpisy pro chodce a cyklisty. Při jízdě na dopravním hřišti šlo o dodržování pravidel silničního provozu v praxi a jízda zručnosti měla ukázat, jak mladí cyklisti zvládají zdolávání překážek na jízdním kole. Všichni měli možnost si vše vyzkoušet, prověřit sami sebe a ti nejlepší nás budou reprezentovat 31. 5. na okresním kole soutěže mladých cyklistů.

Moc děkujeme za spolupráci městské policii, zdravuškám z Kyjova a vedení a zaměstnancům DDM za poskytnutí dopravního hřiště a obrovskou pomoc při organizaci akce.

Mgr. Jana Brákorová

 

Ahoj, písničko!

Ahoj, písničko!

Tak jako už se stalo tradicí, také letošní jaro jsme přivítali školní akademií Ahoj, písničko! Do tvorby programu se zapojily všechny třídy se svými učiteli a asistentkami. Někteří žáci dokonce nacvičili více vystoupení, aby využili příležitosti ukázat, co všechno umějí  - tanec lidový, moderní, sborový nebo sólový zpěv…  Nadšení, které do příprav vystoupení všichni společně vložili, bylo opravdu vidět. Návštěvníci – rodiče, sourozenci, bývalí pedagogové, kamarádi – se potěšili pásmem plným temperamentních tanečních vystoupení, krásných kostýmů, zatančily mažoretky, pobavili nás klauni, poučili ekopopeláři, zazněly lidové písničky i trampské melodie, nahlédli jsme do duše dospívajících prostřednictvím duetu žáků osmého ročníku, kteří nám sugestivně zarepovali o trápení v lásce.

Celé představení bylo krásné, emotivní, všichni se snažili ukázat v tom nejlepším světle a musíme přiznat, že se jim to opravdu povedlo. Děkujeme dětem za jejich snahu a nadšení, děkujeme všem pedagogům, kteří se na přípravách podíleli a dali si velkou práci vymyslet a nacvičit jednotlivá čísla. Za vší tou krásou a zábavou se ukrývá obrovské nasazení a spousta práce. A děkujeme také všem, kteří se přišli na akademii podívat – myslím, že tento společně strávený čas nás všechny obohatil o nové zážitky.

Mgr. Pavla Vlčková

Den Země

Den Země

I naše škola se zúčastnila akcí ke Dni Země. Jednotlivé třídy si rozdělily igelitové pytle na odpad a rukavice a vydaly se uklidit svůj kousek země. Během dopoledne žáci přispěli svou prací k čistotě okolí školy, polikliniky, sesbírali odpadky v okolí DDM, proběhli sídliště Hutník a veselský park. Kromě sběru nečistot si se svými učiteli popovídali o tom, proč je důležité chránit naši planetu a uklízet si kolem sebe. Při pobytu v přírodě si ukázali také léčivé byliny a po návratu do školy si společně vyhledali informace o jejich využití a sběru.

 

Veselé zoubky II.

Již druhým rokem se naše škola zapojila do preventivního programu "Veselé zoubky", který probíhá pod záštitou společnosti "dm drogerie markt s.r.o."

Cílem akce je naučit děti na prvním stupni základní školy správně pečovat o své zoubky. Letos se programu zúčastnily děti 1. třídy a společně si s paní učitelkou ukázaly, jak a čím si zoubky čistit. Správný technický postup si prohlédly na přiloženém CD a navíc si domů odnesly i brožurku, kterou budou mít při tréninku čištění zubů stále při ruce. Součástí preventivního balíčku pro každého žáčka byl kromě brožurky také kartáček na zuby, zubní pasta a přesýpací hodiny pro měření času při čištění zoubků.

Dětem přejeme, aby jim zoubky vydržely dlouho zdravé a děkujeme společnosti dm drogerie za přínosnou preventivní akci.

Mgr. Pavla Vlčková


 

Vánoční zpívání

Tak jako každý rok před nejkrásnějšími svátky v roce, před Vánocemi, se na naší škole uskutečnilo slavnostní „Zpívání u stromečku“. Učitelé se žáky si připravili krátká vystoupení plná koled, básniček a písniček se zimní a vánoční tématikou. Nechyběly dokonce tančící zvonečky a čertíci. Po příjemně strávené hodince jsme si všichni společně zazpívali krásnou koledu „Štědrý večer nastal“, děti dostaly balíček s voňavými perníčky a se sváteční náladou jsme se vydali vstříc – více či méně nedočkavě – očekávanému štědrému dni. Copak nám asi Ježíšek letos nadělí?

 Přejeme všem krásné vánoce a štěstí a zdraví v novém roce 2018.

 Mgr. Hana Králíková

Pracovat je normální.

 ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY OPĚT ÚSPĚŠNÍ.

Tři žáci naší školy se zúčastnili dne 23. 11. 2017 dovednostní soutěže v Uherském Brodě s názvem „Pracovat je normální“. Do učiliště se sjedou žáci, které do soutěže doporučí jejich učitelé pracovního vyučování jako zručné a šikovné. Chlapci i dívky plní zadané soutěžní úkoly. Chlapci vyrábějí výrobky z kovu nebo dřeva v dílnách, děvčata pilně tvoří v kuchyni perníčky nebo jiné dobroty. Výsledky jejich snažení pak ohodnotí odborná porota.

 Kluci a holky se pobaví, poměří své síly a dovednosti a současně se učí, že „pracovat je normální“.

 Umístnění :

 1.místo David Kovářík (práce se dřevem)

 3.místo Filip Bárta (práce s plechem)

 Dále se soutěže zúčastnila Michaela Ježková, která pekla a zdobila perníky.

 Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Andrea Filípková


 

Bruslení

Bruslení na veselském kluzišti v centru 

Od 2. 12. 2017 je ve Veselí nad Moravou v centru města mobilní kluziště, které můžou v dopoledních hodinách k výuce bruslení využívat žáci všech veselských i okolních škol. I mezi našimi žáky se našlo dost těch, kteří bruslit chtějí a tak jsme s radostí využili nabízenou možnost a na 8. 12. a 21. 12. 2017 kluziště objednali. Díky pedagogům, mantinelům i vtipným pomůckám se všem podařilo zvládnout první skluzy na bruslích, zkušení si užívali této možnosti a cvičili náročnější úkony.

V lednu 2018 si znovu zašněrujeme brusle a využijeme v tomto nezimním počasí dobrý nápad mít ve Veselí nad Moravou kluziště.

Mgr. Jiří Říha


 

Mikulášská nadílka

 Po roce se opět deváťáci s nadšením pustili do přípravy školní Mikulášské nadílky. Nebylo jednoho žáka, který by se nechtěl stát čertem nebo andílkem. Vybrat Mikuláše bylo mnohem těžší. Volba padla na Adama Rapanta a od první chvíle, kdy mikulášská družina vyrazila potrestat nebo odměnit své spolužáky, bylo jasné, že Mikuláš je ten pravý. Poděkování patří ale všem.

 Mikulášské dopoledne proběhlo tradičně. Každý si domů odnášel nejen dárek od Mikuláše, ale i veselý zážitek.

                                                                                                                                                    Mgr. Jiří Říha

 

P1090605