Velikonoční tvoření

Velikonoční dílna

Jaro patří k nejkrásnějším obdobím roku. Zima pomalu ztrácí svou vládu, dny se prodlužují, příroda se probouzí. Objevují se první kytičky, rozkvétají stromy a vzduch svěže voní. Včelky nesměle létají a hledají potravu. Časně z rána, ještě před východem slunce, nás probouzí svým libým zpěvem nekonečné množství ptáků. Ti si staví svá hnízda, snáší v nich vajíčka a rodí se nový život.
S jarem jsou neodmyslitelně spojeny i nejvýznamnější křesťanské svátky Velikonoce, ale také lidové zvyky a tradice, např. pletení pomlázek, pečení beránků nebo zdobení kraslic.

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný …..

Přesně v tomto duchu paní vychovatelky z družiny na naší škole uspořádaly 30.3. velikonoční dílničku, ve které si přišly na své děti všech věkových kategorií. Mohly si vyzkoušet různé styly zdobení kraslic. Z řad dobrovolníků nás navštívily 2 zkušené dámy, jež učily děti malování tzv. cibulových vzorů. Na jiném stanovišti žáci kraslice vyškrabovali, či obalovali ve skořápkové drti. Zcela jiný způsob znamenalo zhotovení vajíčka z papíru, zdobeného peříčky a kytičkami a následně zataveného ve folii. A aby bylo vajíčka kam uložit, vyráběly děti košíčky z recyklovaných sadbovačů, které si dle vlastní fantazie dozdobily. Kdo by se snad ještě nudil, mohl si vymalovat velikonoční přání opět, jak jinak, ve tvaru vajíčka. Děti byly moc šikovné, své výtvory si pak odnesly domů.

Eva Zacharová, Jana Klimková, Michaela Plachá