Dílničky pro vycházející žáky

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 přijela k nám do školy návštěva z Odborného učiliště Bzenec. Navštívily nás paní učitelky odborného výcviku z oboru Cukrář. S nimi dorazily i naše absolventky, které po ukončení základní docházky nastoupily do učení do Bzence a ukázaly svým dřívějším spolužákům, co se všechno naučily. Jsou opravdu moc šikovné cukrářky. Předvedly nám, jak z marcipánu vyrobit roztomilé chobotničky a podařily se pod jejich vedením i krásné růže několika barev. Povedené výrobky si žáci mohli odnést a pochlubit se svýma šikovnýma rukama i doma. A kdo chtěl, mohl si své výrobky sníst.

Sportovní den

Veselské sportovní dopoledne

Prázdniny jsou nenávratně pryč. To ale neznamená, že musíme zapomenout na prázdninové aktivity a jenom sedět v lavicích. V týdnu od 3. do 7. září 2018 probíhala na náměstí Míru skvělá akce "Veselí v pohybu", kterou upořádalo Město Veselí nad Moravou, aby nám všem připomnělo, že sportovat můžeme celý rok a že máme při volbě vhodného pohybu i dost na výběr.

Během celého týdne využívaly jednotlivé veselské sportovní oddíly a kroužky možnosti předvést své sporty široké veřejnosti. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet judo, fotbal, gymnastiku, bike trial, vybíjenou, in-line bruslení ....

Většina učastníků akce byla nadšená, některé druhy sportu jsme si vyzkoušeli úplně poprvé - ale snad ne naposled.

Naše děti sportovat bavilo, věříme tedy, že si alespoň někteří najdou cestu k tomu "svému" sportu. Třeba i díky této osvětové akci.

Výlet do skanzenu

Školní výlet Skanzen Strážnice, 29. 5. 2018

Čtyři třídy z naší školy se tentokrát rozhodly pro výlet do blízké Strážnice. V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, ve Skanzenu, byl pro veřejnost i pro žáky škol přichystán program Abeceda řemesel. V letošním roce byl pořad zaměřen na hudební nástroje a na tradiční řemeslné postupy, které se uplatňovaly při jejich výrobě. Žáci se seznámili s různými hudebními nástroji, které venkovští muzikanti používali, zkusili si sestavit vozembouch a naučili se zazpívat i zatančit, za doprovodu muzikantů, písničku. Přímo zhlédli i ochutnali tradiční pečení kynutých buchet, seznámili se s některými bylinkami, vyslechli hru na dudy, na cimbál a nechybělo také tradiční zdobení perníčků. Po malém občerstvení v prostorách strážnického Skanzenu se žáci pomalu chystali na zpáteční cestu domů.

Mgr. Hana Králíková

 

Den dětí 4. 6. 2018

V pondělí 4. 6. 2018  se uskutečnil Den dětí ve Veselí nad Moravou v Hájku u skautské klubovny. Režiséry dne byli žáci 9. třídy s panem učitelem Jiřím Říhou. 

Deváťáci si pro mladší spolužáky připravili tato atraktivní stanoviště: 

Házení nebo kopání míče na terč.                                          

Hod míčem na basketbalový koš.                                                

Házení rakety.                                                                                       

Prolézání tunelem.                                                                               

Shazování plechovek.                                                                             

Házení míčkem s trampolínkou. 

Pan učitel Jiří Říha měl na starost dávat odměny dětem za splněné úkoly a ozvučení areálu.

Na závěr byla domluvena návštěva veselské hasičské zbrojnice a zájemci si mohli prohlédnout hasičská auta, výzbroj hasiče do akce a podívat se, odkud hasiči vlastně vyjíždí k požárům.

Akce se povedla, dětem se líbila a všichni byli spokojení. Moc děkujeme skautům za zapůjčení jejich klubovny a zázemí.

 

 

Soutěž v dopravní výchově

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ KYJOV 31. 5. 2018

   Poslední květnový den se 8 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola dopravní soutěže praktických škol v Kyjově. V mladší kategorii to byli: Andrea Dulínková, Lucka Škrobáková, Roman Daniel a Jarek Blaha. Ve starší: Petra Majerová, Monika Klimková, Petr Šimeček a Broněk Doložílek. Po pěkném výkonu v oblasti zdravovědy, testů znalosti dopravních předpisů, jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti podle pravidel obsadila obě družstva krásné 2. místo. Všichni byli odměněni stříbrnými medailemi, diplomy a upomínkovými předměty.

Mgr. Jana Brákorová

Den zdraví 11. 5. 2018

Jednou z jarních tradičních akcí naší školy je projektový Den zdraví, který prověřuje znalosti a dovednosti žáků z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy. Za pomoci příslušníků městské policie Veselí nad Moravou a žákyň střední zdravotnické školy z Kyjova předvedly děti teoreticky i prakticky na čtyřech stanovištích to, co by měly znát jako účastníci silničního provozu. V oblasti zdravovědy se jednalo o ošetření poranění, resuscitaci zraněného a přivolání profesionální lékařské pomoci. V teorii bylo potřeba správně zodpovědět otázky týkající se dopravních situací, znát dopravní značky a některé předpisy pro chodce a cyklisty. Při jízdě na dopravním hřišti šlo o dodržování pravidel silničního provozu v praxi a jízda zručnosti měla ukázat, jak mladí cyklisti zvládají zdolávání překážek na jízdním kole. Všichni měli možnost si vše vyzkoušet, prověřit sami sebe a ti nejlepší nás budou reprezentovat 31. 5. na okresním kole soutěže mladých cyklistů.

Moc děkujeme za spolupráci městské policii, zdravuškám z Kyjova a vedení a zaměstnancům DDM za poskytnutí dopravního hřiště a obrovskou pomoc při organizaci akce.

Mgr. Jana Brákorová

 

Ahoj, písničko!

Ahoj, písničko!

Tak jako už se stalo tradicí, také letošní jaro jsme přivítali školní akademií Ahoj, písničko! Do tvorby programu se zapojily všechny třídy se svými učiteli a asistentkami. Někteří žáci dokonce nacvičili více vystoupení, aby využili příležitosti ukázat, co všechno umějí  - tanec lidový, moderní, sborový nebo sólový zpěv…  Nadšení, které do příprav vystoupení všichni společně vložili, bylo opravdu vidět. Návštěvníci – rodiče, sourozenci, bývalí pedagogové, kamarádi – se potěšili pásmem plným temperamentních tanečních vystoupení, krásných kostýmů, zatančily mažoretky, pobavili nás klauni, poučili ekopopeláři, zazněly lidové písničky i trampské melodie, nahlédli jsme do duše dospívajících prostřednictvím duetu žáků osmého ročníku, kteří nám sugestivně zarepovali o trápení v lásce.

Celé představení bylo krásné, emotivní, všichni se snažili ukázat v tom nejlepším světle a musíme přiznat, že se jim to opravdu povedlo. Děkujeme dětem za jejich snahu a nadšení, děkujeme všem pedagogům, kteří se na přípravách podíleli a dali si velkou práci vymyslet a nacvičit jednotlivá čísla. Za vší tou krásou a zábavou se ukrývá obrovské nasazení a spousta práce. A děkujeme také všem, kteří se přišli na akademii podívat – myslím, že tento společně strávený čas nás všechny obohatil o nové zážitky.

Mgr. Pavla Vlčková

Den Země

Den Země

I naše škola se zúčastnila akcí ke Dni Země. Jednotlivé třídy si rozdělily igelitové pytle na odpad a rukavice a vydaly se uklidit svůj kousek země. Během dopoledne žáci přispěli svou prací k čistotě okolí školy, polikliniky, sesbírali odpadky v okolí DDM, proběhli sídliště Hutník a veselský park. Kromě sběru nečistot si se svými učiteli popovídali o tom, proč je důležité chránit naši planetu a uklízet si kolem sebe. Při pobytu v přírodě si ukázali také léčivé byliny a po návratu do školy si společně vyhledali informace o jejich využití a sběru.

 

Veselé zoubky II.

Již druhým rokem se naše škola zapojila do preventivního programu "Veselé zoubky", který probíhá pod záštitou společnosti "dm drogerie markt s.r.o."

Cílem akce je naučit děti na prvním stupni základní školy správně pečovat o své zoubky. Letos se programu zúčastnily děti 1. třídy a společně si s paní učitelkou ukázaly, jak a čím si zoubky čistit. Správný technický postup si prohlédly na přiloženém CD a navíc si domů odnesly i brožurku, kterou budou mít při tréninku čištění zubů stále při ruce. Součástí preventivního balíčku pro každého žáčka byl kromě brožurky také kartáček na zuby, zubní pasta a přesýpací hodiny pro měření času při čištění zoubků.

Dětem přejeme, aby jim zoubky vydržely dlouho zdravé a děkujeme společnosti dm drogerie za přínosnou preventivní akci.

Mgr. Pavla Vlčková


 

Vánoční zpívání

Tak jako každý rok před nejkrásnějšími svátky v roce, před Vánocemi, se na naší škole uskutečnilo slavnostní „Zpívání u stromečku“. Učitelé se žáky si připravili krátká vystoupení plná koled, básniček a písniček se zimní a vánoční tématikou. Nechyběly dokonce tančící zvonečky a čertíci. Po příjemně strávené hodince jsme si všichni společně zazpívali krásnou koledu „Štědrý večer nastal“, děti dostaly balíček s voňavými perníčky a se sváteční náladou jsme se vydali vstříc – více či méně nedočkavě – očekávanému štědrému dni. Copak nám asi Ježíšek letos nadělí?

 Přejeme všem krásné vánoce a štěstí a zdraví v novém roce 2018.

 Mgr. Hana Králíková