Mikuláš

Ve středu 5. prosince k nám jako tradičně dorazila nebeská družina - Mikuláš s anděly a čerti. Čerti - ti byli letos obzvláště hroziví!!!

Mikuláš měl s sebou kouzelnou knihu, ve které má napsáno, kdo byl během roku hodný, kdo zlobil, kdo se učil nebo se potřebuje polepšit.... V každé třídě do knihy nahlédl, děti po zásluze pochválil nebo je poslal na pohovor k čertům. Kluci a holky, kteří uměli písničku nebo básničku, se před čerty zachránili - a to byli nakonec všechni! Žáci si totiž se svými učiteli pár písniček a dokonce i tanečků připravili - co kdyby náhodou...

Všichni byli moc šikovní a andělé tedy spravedlivě odměnily všechny děti. Letos k nadílce přispěl svým darem i pan Josef Zimovčák, který děti obdaroval "cyklistickými" perníčky. Moc děkujeme!