Mikulášská návštěva

V pondělí 6. 12. navštívil naší školu Mikuláš se svou družinou - s krásnými a hodnými anděly, ale také se strašidelnými a přísnými čerty. Prošli celou školu, v každé třídě si povyprávěli o tradicích, pochválili hodné děti, ale také z pekelné knihy přečetli jména hříšníků. Všechny děti jim zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku a andělé je za to obdarovali drobnou sladkostí. Je až s podivem, že si čerti nikoho nevzali s sebou do pekla. A že by se u nás pár nezbedníků našlo…..

Mgr. Martina Aujezdská


 

Projektový týden v I. S

Barevný podzim nám nabízí spoustu námětů k různým činnostem.

A tak se  i žáci I. S třídy naší školy inspirovali směsicí barev, vůní a chutí v projektovém týdnu „ Dýně“.

Od 11. 10. do 15. 10. se zaměřili ve výuce na dýně. Na chodbě uspořádali výstavu dýní, naučili se rozeznávat dýně okrasné a užitkové. Uvařili polévku a upekli cuketové brownies. Všem chutnalo, vždyť každý přiložil, dle svých možností, ruku k dílu.

Okna třídy žáci vyzdobili vystříhanými dýněmi. O dýních recitovali básničky, na báseň Dýňová miminka cvičili.

Celý týden ovládly dýně a naši dýňoví strašáci nás každý den ráno vítají u vchodu do školy.

Mgr. Markéta Kráčalíková


 

Dravci ve škole

Dne 23. 6. 2021 nás ve škole navštívili pracovníci Záchranné stanice v Hluku. Pan Tonda Koňařík se svou asistentkou přivezli své „ptačí svěřence“ – 3 káňata a výra a mazlíčky fretku a kunu. Seznámili nás se základními informacemi o těchto zvířátkách a všichni jsme si mohli pohladit jejich hebké kožíšky.

V další části jsme obdivovali krásné dravce – káňata a výra. Dozvěděli jsme se něco o jejich životě – mláďatech, lovení, potravě a jiných zajímavých věcech. Nejlepší částí celého setkání bylo focení s dravci. Všichni jsme si mohli na dravce sáhnout, pohladit si je a nechat se vyfotografovat. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Program se nám moc líbil a ochranářům přejeme do dalších let hodně zachráněných zvířat.

Bc. et Bc. Marie Křížková


 

Lesní král

26.5. 2021 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LESNÍ KRÁL


Jakmile to pandemická situace povolila, sehráli žáci třídy 4. S divadelní představení LESNÍ KRÁL.
Žáci vyvinuli značné úsilí a secvičili veršovanou hru o tom, jak si zvířata volila svého krále. O tom, že se nemohla dohodnout a jak to nakonec dopadlo vypráví úsměvná veršovánka, která sklidila velký potlesk spolu s dobrým pocitem samotných heců.


 

Kolečkiáda

DEN BEZPEČNOSTI


Ve dnech 29. a 30. 4. 2021 se žáci naší školy účastnili Dne bezpečnosti.


Akce pod názvem Kolečkiáda proběhla v areálu školy. Žáci soutěžili v teorii z dopravní výchovy, v jízdě zručnosti, ve znalostech z integrovaného záchranného systému, a protože v měsíci dubnu je Den země, zahrnuli jsme i soutěž ve třídění odpadu.
Otázky k integrovanému záchrannému systému a první pomoci připravila Mgr. Jana Brákorová. Třídění odpadu a ekologickou výchovu připravila Mgr. Martina Aujezdská. Soutěže probíhaly zábavnou formou a za dodržení všech platných hygienických podmínek.
Akce proběhla úspěšně, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce a při jízdě na kole. Projeli si jízdu zručnosti s šesti překážkami, které naší škole zapůjčil DDM Veselí nad Moravou. Za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, žáci obdrželi ceny a diplom.

Svobodová Marie


 

Pouštění draků

Drakiáda 

Už jste zkoušeli letos pouštět draka? V naší školní družině se děti o to pokoušely dne 24.9.2020 na prostranství Hutníku. Bylo krásné počasí, svítilo sluníčko, babí léto „ jako vyšité“. Ale ani lísteček se nepohnul. Přesto jsme vyšli bojovat s našimi dráčky a občasným vánkem. Byli nám pomoci i rodičové, aby se podařilo dráčky zvednout nahoru. Některým dětem to šlo lépe a tak se podařilo dráčkům vzlétnout aspoň na chvíli. I na strom se nám jeden zatoulal. Nakonec jsme všechno zvládli. Dráčka jsme vyprostili a spokojeně unaveni jsme se vraceli zpět do školy, kde už vyčkávali rodiče na své ratolesti.

Příští rok si chceme DRAKIÁDU zopakovat, jen doufáme, že nám bude trochu víc foukat.

Michaela Plachá, vychovatelka ŠD

Projekt ŠABLONY

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014332-01 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole , spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

logo šablony


 

Bleší trh

 

Náš první „blešák“

V úterý a ve středu 19. a 20. 11. 2019 proběhl v naší škole historicky první bleší trh. Kdo doma našel nějaké pěkné drobnosti, které mohl postrádat a které by mohly potěšit někoho jiného, přinesl je do školy. Paní vychovatelky ze školní družiny si zboží převzaly, ocenily a rozmístily v „prodejně“, ve kterou se proměnila jedna ze tříd.

Nakupovalo se za bony, připravené v družině, které u nás na chvíli nahradily peníze. Ceny byly velmi přijatelné, v rozmezí 1 – 10 Kč-bonů, takže každý si mohl vybrat maličkost pro radost.

S prodejem paní vychovatelkám pomohly i žákyně z jednoleté střední školy.

Výsledek akce byl úžasný. Děti s nadšením prohlížely a „nakupovaly“ hračky, knížky, hry, hrníčky, šperky, dekorace a další zajímavé věci. Některé tímto vyřešily i vánoční nákupy – našly si dárky pro maminky či sourozence. Každý si mohl něco koupit a taky se nakupovalo! Během třídních schůzek měli možnost jít se podívat i rodiče.

Po nabízeném zboží se jenom zaprášilo a to organizátorky moc potěšilo. Byla to krásná, ale současně i velmi časově náročná výuka matematické gramotnosti a rozvoje sociálních dovedností. Takové vyučování se nám líbí…

Děkujeme moc p. vychovatelce Klimkové a p. vychovatelce Plaché za dobrý nápad a realizaci, všem ostatním zúčastněným děkujeme samozřejmě také za jejich pomoc a těšíme se na další super akci!

                                                            P1120065

 

Halloween ve školní družině

V pátek 25. 10. 2019 oživly v naší družině různé strašidelné bytosti. Hemžilo se to tu duchy, kostlivci a spoustou jiných příšerek. Zábava začala stylově písničkou „Seděla na hrobě příšera“, pokračovalo se soutěžemi při hudbě a zakončili jsme diskotékou.

Děti byly nadšené, dokonce se k tanci přidali i někteří rodiče a nikomu se nechtělo domů. A tak to má být….

Michaela Plachá

 

Gastroden Bzenec 21. 11. 2019

21. listopadu se studenti naší Praktické školy jednoleté zúčastnili tradičního Gastrodne ve Střední škole Gastronomie ve Bzenci. Zhlédli zde ukázky práce různých studijních oborů (cukrář, zahradník, kuchař…). Mohli se zapojit i prakticky při zdobení perníčků, ochutnat cukrářské a barmanské výrobky a některé dekorační ozdoby si i zakoupit. Prezentace těchto oborů může být inspirací pro jejich další vzdělávání.

Mgr. Jana Brákorová