Exkurze do učiliště

27. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku Odborné učiliště v Uherském Brodě. Prohlédli si prostory školy, nahlédli do praktické výuky v oboru pekařské práce. Škola je krásně a moderně vybavena.

Žáci 9. ročníku a někdy i 8. ročníku pravidelně navštěvují učiliště v našem regionu, aby měli možnost prohlédnout si různé obory, popřípadě si vyzkoušet různé práce. Lépe se potom rozhodují, kam po základní škole. Zástupci učilišť také navštěvují naši školu a žákům přibližují možnosti a učební obory, na které se pak mohou hlásit. Podrobnější informace o možnostech vyučení zájemcům z řad rodičů i žáků ráda poskytne výchovná poradkyně ve škole.