Exkurze na čističku odpadních vod

Ve čtvrtek se celá škola vydala přes veselský park k čističce odpadních vod. Většina poprvé zjistila, že něco takového existuje a jaký je rozdíl mezi ČOV a vodojemem – zdrojem pitné vody. Viděli jsme, jak se čistí špinavá páchnoucí voda. To, že vyčištěná voda se vypouští do řeky Moravy, téměř nikdo nevěděl. Akce tím tedy splnila svůj účel.