Den zdraví a bezpečnosti 2023

DEN ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Tato akce se týkala bezpečnosti na silnicích a proběhla 21. 4. 2023 v areálu DDM Veselí nad Moravou. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (10 až 12 let a 12 až 14 let), žáci psali test z dopravní výchovy, soutěžili v jízdě zručnosti na kole, v jízdě po dopravním hřišti a v poskytnutí první pomoci.
Soutěže probíhaly zábavnou formou, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce a při jízdě na kole. Projeli si jízdu zručnosti s šesti překážkami a za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, byli žáci oceněni. Počasí nám přálo, akce se vydařila. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okresního kola této soutěže, která proběhne 23. 6. 2023 na DDM Veselí nad Moravou.

Velké poděkování zaměstnancům DDM Veselí nad Moravou a městské policii, která se podílela na hodnocení dopravní soutěže, předvedla nám auto městské policie a jeho vybavení. Dále bych poděkovala dobrovolným hasičům z Vnorov, kteří ochotně již druhým rokem obohatili svým programem dopravní soutěž.
Žákům předvedli hasičské zásahové vozidlo, seznámili žáky s prací a nutným vybavením při zásahu proti ohni. Dále si žáci mohli vyzkoušet zásah proudem vody na cíl.

Akce se pořádá každý rok a přispívá k ochraně zdraví dětí na pozemních komunikacích.

Svobodová Marie