Přednáška o kyberšikaně

Kyberšikana

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 nás navštívil příslušník Policie ČR z Hodonína, který seznámil žáky 2. stupně s problémovými situacemi, které můžou nastat při používání internetu. 

Závěrem všechny poučil, jak a kde hledat pomoc a  a hlavně jak správně využívat výpočetní techniku.