Den řemesel

19.1. 2023 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Dne řemesel ve SOU v Kyjově.

Podle svých zájmů si vybrali jednotlivé dílny. Chlapci si vyzkoušeli malířské, zednické a tesařské práce. Děvčata si zvolila dílny, ve kterých se seznámila s kuchařskými a ubytovacími pracemi a s pracemi pečovatelskými a ošetřovatelskými. 

Čas v jednotlivých dílnách žákům velmi rychle uběhl. Všichni spokojeně odjížděli domů.