Výuka dopravní výchovy na DDM Veselí nad Moravou

V pondělí 15. 4. 2024 se naše třída zúčastnila výuky dopravní výchovy na DDM. Po teoretické části, kdy byli žáci seznámeni s pravidly pro chodce, cyklisty a obecně účastníky silničního provozu, si vše vyzkoušeli v praxi při jízdě na dopravním hřišti a jízdě zručnosti. Znalostní testy i jízdy dopadly dobře, z žáků se stali mladí cyklisté s cyklistickým průkazem a už se těší, až si své zkušenosti a vědomosti užijí v běžném silničním provozu.