Exkurze do DDM Strážnice

Ve středu 13. 3. 2024 jsme se s našimi žáky IX. ročníku vypravili na exkurzi do Strážnice. Naším cílem byla návštěva DDM ve Strážnici, kam nás pozvala naše bývalá kolegyně, paní Bc. Michaela Plachá, která si pro děti připravila únikovou hru s názvem „Rabího tajemství“ z doby Rudolfa II. A protože tohle téma naši žáci letos probírali v rámci výuky, rádi jsme pozvání přijali a byli zvědavi, nakolik své znalosti uplatní.

Jelikož žádné ze zúčastněných dětí doposud nikdy žádný DDM nenavštívilo, paní Plachá nás nejdříve po celé budově provedla, dětem představila činnost této organizace, pověděla jim něco málo o jimi nabízených kroužcích a vysvětlila pravidla únikové hry.

Poté jsme se přemístili do sklepa budovy a „únikovka“ mohla začít.

Atmosféra místnosti byla úžasná…vše perfektně a tématicky připraveno. Naši žáci se s nadšením vrhli do hledání indícií a klíčů a to se jim velmi dařilo. Cíle hry – týmová spolupráce a uplatnění vědomostí z hodin dějepisu, splnili všichni na výbornou! Šlo vidět, že je hra baví a že když chtějí, umí být správný tým.

V druhé části našeho programu jsme využili nabídky zůstat na DDM a vyzkoušet si práci s keramickou hlínou. Potom jsme se vydali na procházku zámeckým parkem a židovskou částí města.

Doslova „sladkou tečkou“ na závěr bylo naše posezení v místní cukrárně, kde jsme se spolu s dětmi shodli na tom, že dnešní výlet byl velmi vydařený a pohodový a všichni spokojeni jsme se poté na autobusovém nádraží rozešli do svých domovů.