Den zdraví 11. 5. 2018

Jednou z jarních tradičních akcí naší školy je projektový Den zdraví, který prověřuje znalosti a dovednosti žáků z oblasti dopravní výchovy a zdravovědy. Za pomoci příslušníků městské policie Veselí nad Moravou a žákyň střední zdravotnické školy z Kyjova předvedly děti teoreticky i prakticky na čtyřech stanovištích to, co by měly znát jako účastníci silničního provozu. V oblasti zdravovědy se jednalo o ošetření poranění, resuscitaci zraněného a přivolání profesionální lékařské pomoci. V teorii bylo potřeba správně zodpovědět otázky týkající se dopravních situací, znát dopravní značky a některé předpisy pro chodce a cyklisty. Při jízdě na dopravním hřišti šlo o dodržování pravidel silničního provozu v praxi a jízda zručnosti měla ukázat, jak mladí cyklisti zvládají zdolávání překážek na jízdním kole. Všichni měli možnost si vše vyzkoušet, prověřit sami sebe a ti nejlepší nás budou reprezentovat 31. 5. na okresním kole soutěže mladých cyklistů.

Moc děkujeme za spolupráci městské policii, zdravuškám z Kyjova a vedení a zaměstnancům DDM za poskytnutí dopravního hřiště a obrovskou pomoc při organizaci akce.

Mgr. Jana Brákorová