Den dětí 4. 6. 2018

V pondělí 4. 6. 2018  se uskutečnil Den dětí ve Veselí nad Moravou v Hájku u skautské klubovny. Režiséry dne byli žáci 9. třídy s panem učitelem Jiřím Říhou. 

Deváťáci si pro mladší spolužáky připravili tato atraktivní stanoviště: 

Házení nebo kopání míče na terč.                                          

Hod míčem na basketbalový koš.                                                

Házení rakety.                                                                                       

Prolézání tunelem.                                                                               

Shazování plechovek.                                                                             

Házení míčkem s trampolínkou. 

Pan učitel Jiří Říha měl na starost dávat odměny dětem za splněné úkoly a ozvučení areálu.

Na závěr byla domluvena návštěva veselské hasičské zbrojnice a zájemci si mohli prohlédnout hasičská auta, výzbroj hasiče do akce a podívat se, odkud hasiči vlastně vyjíždí k požárům.

Akce se povedla, dětem se líbila a všichni byli spokojení. Moc děkujeme skautům za zapůjčení jejich klubovny a zázemí.