Den dětí

31.5 jsme na naší škole slavili Den dětí. Žáci deváté třídy připravili pro ostatní stanoviště se zábavnými

úkoly. Děti musely poslepu odstřihnout bonbón, malovat pískem, zvládnout opičí dráhu a prolézt

pavoučí sítí. Nebojácné děti hledaly v bahně skleněnky, určovaly předměty, ukázaly fotbalové

dovednosti. Kdo splnil všechny úkoly, dostal sladký balíček. Na závěr si všichni zatancovali s paní

učitelkou Kačkou několik tanečků. Deváťáci děkujeme za pěkný den!