Skanzen Strážnice

Žáci deváté třídy se 28.5 vydali poznávat stará řemesla do skanzenu ve Strážnici. Naučili se, jak se

vyrábí cihly z hlíny, zaujala je sklářská výroba, hledali rozdíly v hlínách. Společně jsem si zahráli hry,

kterými se bavili pasáčci dobytka a na památku si nakreslili strom z barev hlíny. Žáci obdivovali staré

stavby a odnesli si spoustu nových znalostí.