„ NA KONĚ DO BLATNIČKY“

Při návratu z výletu se obyčejně zpívá: „Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu.“ Ale 13. 6., kdy

se naše třída I. S vypravila na školní výlet do Blatničky, bylo deštivo, a tak jsme museli obléct i

pláštěnky a vypadalo to, že nám výlet proprší.

Cestování autobusem je zážitek. Žáci si musí koupit jízdenku a říct, kam cestují. V Blatničce jsme našli

zázemí a veškerý servis ve VINOTÉCE VÍNO HRUŠKA. Mezi tím, co jsme posvačili a snědli skvělé

buchty, které nám upekli, přestalo venku pršet. Ještě jsme měli možnost si sami vyzkoušet, jak se vaří

v automatickém kávovaru káva a čokoláda a než jsme dopili, přestalo pršet.

Přesunuli jsme se na prohlídku stájí koňů do WINERY RANCH VÍNO HRUŠKA. Tam už na nás čekali.

Vítal nás poník Nikolka. Všichni byli odvážní a Nikolku hladili a dokonce česali a hřebelcovali, někteří

se s ní prošli jako s pejskem na vodítku po areálu. Pak přijelo koňské spřežení s velkým kočárem a

paní Libuše Hrušková s námi objela okružní jízdu po Blatničce. Byl to nepopsatelný zážitek, i když

někteří museli překonat strach.

Ale to ještě nebylo všechno. Po takovém velkém zážitku žákům vytrávilo. Vrátili jsme se zpět do

vinotéky, kde na nás čekal oběd v podobě ugrilovaných špekáčků. Blatnický špekáček chutnal úplně

jinak a jen se po nich zaprášilo.

Plní dojmů a zážitků jsme opět nasedli do autobusu a zdárně jsme docestovali domů.

Velké díky patří VÍNO HRUŠKA konkrétně paní Libuši Hruškové, která pro nás připravila nevšední

zážitky.