ŠKOLA V PŘÍRODĚ VŘESOVICE. 3. – 7. 6. 2024

Jako je již zvykem poslední roky, také letos jsme vyrazili na školu v přírodě do Vřesovic. Skupina mladších i větších dětí se během týdne popasovala s celotýdenní soutěží, kde plnily 4 týmy různé úkoly, ať již v oblasti sportovní, kreativní nebo při běžných denních činnostech. Z dalších aktivit děti absolvovaly plavecký bazén, vytvořily si krásné upomínkové předměty, opékaly špekáčky, hrály společné hry, zpívaly při kytaře. V pátek jen nerady odjížděly plné dojmů a zážitků. Velký dík patří všem paním učitelkám., které se na přípravě a realizaci akce podílely.