Biofeedback

Novinka v terapii našich žáků — HRV-biofeedback!

Biofeedback

Co je to biofeedback

EEG biofeedback je psychofyziologická metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostaneme okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, můžeme se naučit, jak je uvést do souladu v daných frekvencích.

Jak funguje

Technika EEG biologické zpětné vazby používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy a elektrodu připevněnou na čele. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a převádí je do digitální podoby. Počítač zpracovává signál a zajišťuje zpětnou vazbu, tedy biofeedback. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh mozkových vln je převedený do podoby videohry, kterou klient hraje pouze silou své vůle, bez klávesnice nebo myši. Hru na obrazovce ovládá jen činností svého mozku, během tréninku v podstatě mozek řídí sám sebe. Jako odměna a motivace slouží načítání bodů za úspěch ve hře. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je klient odměňován body za dobré výsledky ve hře (např. rychlost auta se zvyšuje). Pokud však vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí (např. jízda se zpomaluje) a body se nenačítají. Mozek reaguje na motivaci, kterou mu poskytuje počítač tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře.

Jak se mozek příslušné postupy a vzorce učí, zapisují se do paměti, mozek si je osvojuje a pak je používá automaticky. Celý proces se velmi podobá normálnímu učení a cvičení. Mozek je velmi přizpůsobivý a schopný učení, a pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace, tak může zlepšit i svoji vlastní činnost.

Trénink je nenásilný, bezbolestný a hravý. V případě, že je veden odborníkem, nepředstavuje rizika, nemá vedlejší účinky a není návykový. Dosažený účinek EEG Biofeedbacku je trvalý, podobně jako umění číst a psát, plavat nebo jezdit na kole.

Biofeedback

Pro koho je vhodný

EEG Biofeedback je metoda vhodná především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Vynikající a rychlý účinek má také na poruchy spánku, i na noční děsy a enurézu (pomočování). Dobré výsledky vykazuje také u vývojových vad řeči a specifických poruch učení.

V případech lehké mozkové dysfunkce zmírňuje poruchy pozornosti, soustředění, učení, řeči, chování. V průběhu terapie mozek postupně dozrává. V souvislosti s tím se zvyšuje spontánní nervová regulace: ustupuje impulzivita, těkavost, reguluje se neklid či agresivita. Chování se zklidní, zlepší se sebeovládání, posílí vůle. Zvýší se odolnost vůči stresu. Zlepší se mezilidské vztahy. Zlepšení schopnosti a výkonnosti také zvýší jedinci jeho sebedůvěru a sebeúctu, které bývají u různých dysfunkcí pochopitelně snížené.

Co zobrazuje

Zobrazuje vliv stresu na tělo pomocí snímání jemných změn ve vzorcích srdečního rytmu. Tento typ měření je známý jako analýza variability srdeční frekvence (heart rate variability) nebo také jako HRV-biofeedback. Analýza HRV je neinvazivní měření, které odráží vztah mezi srdcem a mozkem a také dynamiku nervového systému, který je velmi citlivý na změny v emočním stavu. Em wave PC systém převádí tyto informace do příjemné a srozumitelné grafické podoby. Svůj pokrok mohou žáci sledovat v záznamech jednotlivých sezení.

Co žáky při aplikaci této metody čeká

Budou se učit pod vedením terapeuta správně dýchat a to formou užívání zábavných interaktivních her.
Rytmus jakým dýcháme má totiž vliv na rytmus našeho srdce. (Právě proto techniky dýchání tak dobře fungují). Vědomé dýchání pomáhá následně najít vnitřní rovnováhu.

Oblasti, u kterých byl výzkumem prokázán efekt:

 • tiky
 • úzkostné poruchy
 • deprese
 • emoční labilita
 • posttraumatická stresová porucha
 • ADHD
 • poruchy chování u dětí
 • astma
 • fibromyalgie
 • cystická fibróza
 • funkční gastrointestinální problémy
 • kardiovaskulární problémy
 • nespavost
 • bolesti hlavy, migrény
 • chronické bolesti


HRV-biofeedback je vhodným doplňkem pro jakoukoli formu psychoterapie, jelikož umožňuje samostatný nácvik relaxace nebo monitorování průběhu celého psychoterapeutického sezení s cílem záznamu fyziologických reakcí.

Mgr. Pavla Vlčková

» Prohlédněte si více fotografií, zde

biofeedback