Relaxační místnost

Relaxační místnostVe školním roce 2012/2013 se nám podařilo zařídit multisenzorickou – relaxační – místnost. Náklady spojené s vybavením a rekonstrukcí jsme dokázali uhradit díky finanční podpoře nadnárodní společnosti a grantového systému Města Veselí nad Moravou. Za tuto pomoc velmi děkujeme a ocení ji hlavně děti, pro které je přínosem.

Multisenzorická místnost je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Původním záměrem bylo zaměření na lidi s hlubším mentálním či kombinovaným postižením, a to pro využití volného času, pro stimulaci a rozvoj smyslových receptorů skrze své vlastní prožitky a zkušenosti.

Slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Je vybavena speciálními pomůckami, které poskytují žákům velkou škálu smyslových podnětů ovlivňující jejich fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Mezi atraktivní pomůcky patří např. vodní válce, nástěnné labyrinty, zvukové pexeso, rehabilitační káča, pedalo, aromadifuzér, závěsné křeslo a další. Tyto předměty slouží k rozvoji zrakové, čichové, sluchové, haptické, vibrační, vestibulární a somatické stimulaci. Multisenzorická místnost se postupně stala nedílnou součástí výuky a žáci spolu s pedagogy si ji velmi oblíbili.

Mgr. Pavla Vlčková

» Slavnostní otevření Snoozelenu – další fotografie

Relaxační místnost