Canisterapie

Canisterapie Součástí nabídky naší školy dětem je canisterapie. Canisterapie je jednou z mnoha forem zooterapie (aktivity a terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat). Využívá kladného vztahu mezi člověkem a psem, jako podpůrná a aktivizační metoda ovlivňuje člověka v bio-psycho-sociální rovině. Cílem canisterapie je zlepšit podmínky života dětí se speciálními potřebami, je součástí komplexního rehabilitačního procesu.

Canisterapii můžeme využít v podstatě ve všech oborech, na které si vzpomeneme – sociální práce, psychoterapie, fyzioterapie, speciální pedagogika. Nás se týká zejména speciální pedagogika – zde jsou cílovou skupinou osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, zrakovým a sluchovým postižením, specifickými poruchami učení a chování, poruchami autistického spektra a kombinovaným postižením.

Canisterapie u nás probíhá už několik let. Navštěvuje nás pan Milan Doktor se svými svěřenci – pejsky a fenkami rasy labradorský retrívr. Terapii vede pan Doktor a probíhá vždy za přítomnosti třídní učitelky. Děti mohou psa hladit, vyčesávat, pomazlit se. Formou hry pes stimuluje děti k pohybu, rozvíjí se hrubá i jemná motorika – děti zkoušejí lézt po čtyřech jako pes, plazí se za psem, překonávají překážky – prolézání, podlézání pod psem, svaly rukou procvičují házením míčku, nasazováním obojku.

Děti s kombinovanými vadami polohujeme na psech. Dítě si může na psa lehnout, položit ruce nebo nohy nebo se jen tak přitulit, pak vnímá jeho dech i teplo, čímž dochází k prohřívání končetin a postupnému uvolňování spastických svalů končetin.

U hyperaktivních dětí využíváme psa ke zklidnění. Děti vydrží déle se soustředit na činnost, která je zaujme – česání, vodění psa na vodítku.

Pes motivuje děti i v oblasti řeči – dítě musí srozumitelně zadávat různé povely. Tím se zlepšují komunikační dovednosti, povídáním se psem se rozšiřuje slovní zásoba a celkový řečový projev dítěte.

Rozvíjíme i rozumové schopnosti dětí – seznamují se se životem psů a jejich potřebami, jako je krmení, česání, venčení. Poznávají a pojmenovávají části zvířecího těla, učí se, jak se mají ke zvířatům chovat.

Na návštěvy pejsků si děti zvykly a těší se na ně. Každá návštěva výborně vycvičených a vychovaných pejsků je velmi příjemná a přínosná. Moc děkujeme manželům Doktorovým a doufáme, že se naše spolupráce bude i nadále rozvíjet.

Mgr. Pavla Vlčková

» Kliknutím zde se můžete podívat na doplňující fotografie

Canisterapie