Škola v přírodě, Vřesovice

Škola v přírodě se stala pro žáky naší školy nedílnou součástí konce školního roku. O škole v přírodě se mluví od září a její pravidelní účastníci se nemůžou dočkat, kdy už konečně vyrazí.

Letos se tak stalo 16. 5., kdy 26 žáků 1. – 9. ročníku odjelo v doprovodu 4 pedagogických pracovníků do Vřesovic u Kyjova za novým dobrodružstvím.

Jako tradičně kromě krátké výuky probíhaly různé hry v lese, honba za pokladem, turistické vycházky, sportovní zápolení, nechyběl karneval ani táborák. ZŠ speciální ve Vřesovicích nám umožnila plavání v jejich krytém bazénu a lesníci ze Strážnice přijeli s naučným programem.
Velký dík patří i zaměstnancům DDM Veselí nad Moravou, kteří nám připravili skvělé zázemí na chatě Radost. Jejich ochota, vlídnost a pochopení velmi příznivě ovlivnily náš pobyt.

Ze školy v přírodě si žáci určitě odvezli spoustu zážitků, upevněná přátelství, nové poznatky, drobné odměny, ale i pocit, že pobyt mimo domov zvládnou. Myslím, že většina z nich už doma škemrá, zda může jet příště zase.

Mgr. Kamila Říhová

» Fotky ze školy v přírodě

škola v přírodě