Výlet do selského domku

V pondělí 30. května se naše 2. a IIS třída vypravily na výlet do Kněždubu do Selského domečku. V doprovodu paní Grossmannové, majitelky domečku, a jejích dvou spolupracovnic-brigádnic děti prožily krásné dopoledne se zvířátky.

Vybraný program „Zvířátka na statku“ umožnil žákům v reálu poznat nejznámější druhy domácích zvířat (slepice, kozy, ovce, králíky, husy, prase, holuby a jiné), jak tato zvířátka žijí, čím se živí a hlavně, jak o ně pečovat. Mohly se k nim těsně přiblížit, pohladit je, nakrmit. Poté si společně s děvčaty z domečku zahrály různé hry „na zvířátka“ a mohly se na dvorku dostatečně vyřádit. Příjemná byla také možnost místního občerstvení. Výlet byl velmi zdařilý, přinesl všem nové informace a praktické zkušenosti.

Děkujeme paní Grossmannové za ochotu a citlivý přístup k dětem a krásně zprostředkované zážitky. Těšíme se, že se na statek znovu podíváme, a využijeme další z výukových programů.

Mgr. Jana Brákorová

» Fotky z výletu

selský dům