Den zdraví 2016

Jako již tradičně každý rok se pro naše žáky konal „Den zdraví“. Tímto dnem byl letos 31. květen, kdy se všichni žáci naší školy sešli na místním Domě dětí a mládeže, a společně vyzkoušeli své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy (jízdu na dopravním hřišti, jízdu zručnosti na kole, dopravní testy) a ze zdravovědy.

Velkou pomocí při organizaci a realizaci akce nám byli pracovníci „domečku“, žákyně zdravotní školy z Kyjova a příslušníci městské policie Veselí n/Mor. Ti nám také poskytli drobné dárky a odměny pro děti. Za toto jim všem moc děkujeme. Nejšikovnější žáci, kteří dosáhli nejlepších výsledků v testech a praktických dovednostech, nás budou reprezentovat 10. června v okresním kole dopravní soutěže v Kyjově.

Mgr. Jana Brákorová

» Den zdraví na fotkách

den zdraví