Vánoční zpívání

Tak jako každý rok před nejkrásnějšími svátky v roce, před Vánocemi, se na naší škole uskutečnilo slavnostní „Zpívání u stromečku“. Učitelé se žáky si připravili krátká vystoupení plná koled, básniček a písniček se zimní a vánoční tématikou. Nechyběly dokonce tančící zvonečky a čertíci. Po příjemně strávené hodince jsme si všichni společně zazpívali krásnou koledu „Štědrý večer nastal“, děti dostaly balíček s voňavými perníčky a se sváteční náladou jsme se vydali vstříc – více či méně nedočkavě – očekávanému štědrému dni. Copak nám asi Ježíšek letos nadělí?

 Přejeme všem krásné vánoce a štěstí a zdraví v novém roce 2018.

 Mgr. Hana Králíková