Družina

Vychovatelky školní družiny:

  • Jana Klimková(vedoucí vychovatelka),
  • Michaela Plachá
  • Bc. Marie Křížková


Žákům školy nabízíme před začátkem vyučování a po skončení výuky pobyt ve školní družině, kde je pro žáky připraven program.

Družina je v provozu ráno od 7:00 h do 7:45 h a odpoledne od 11:30 do 15:00 hodin.

Poplatek: od 1. 9. 2014 se hradí jednotný poplatek 50 Kč/měsíc. Je možné platit pololetně i na celý školní rok. Platba je možná i bezhotovostně.