Výsledky přijímacího řízení

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 01/2021 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 

Zveřejnění na webu: 19.5. 2021

Sejmutí dokumentu z webu: 7.5. 2021

                                                                                      Mgr. Jitka Kolůchová

                                                                                            ředitelka školy