Termín přijímacího řízení do praktické školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V souladu s § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání takto:

Kód oboru vzdělání: 78 - 62 - C/01

Název oboru:          Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet uchazečů:      4

 

Přijímací řízení proběhne v budově školy ve čtvrtek 26. dubna 2018 v době od 8.00 do 12.00 hodin - Praktická škola jednoletá.

Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.

 

Mgr. Jitka Kolůchová

ředitelka školy