60. výročí školy

Při příležitosti 60. výročí založení speciálního školství ve Veselí nad Moravou proběhl dne 25. 11. 2015 v Základní škole Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvkové organizaci Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme připravili výstavu žákovských prací, slavnostní výzdobu a drobné upomínkové předměty. Zájemci se mohli podívat na práci speciálních pedagogů s dětmi, k nahlédnutí byly připraveny všechny učebny (počítačová dílna, dřevodílna, kovodílna, keramická a šicí dílna, kuchyňka, hudebna, posilovna, relaxační místnost) i školní družina. Pozvání dostali zástupci města Veselí nad Moravou, zástupci zřizovatele školy Krajského úřadu JMK, přijít mohli všichni, kdo se chtěli dozvědět něco více o naší práci.

Pro ty, kteří o nás zatím nevědí, bych ráda uvedla několik základních informací o naší škole. Jsme škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením a věnujeme se dětem s mentálním postižením, autismem a více vadami. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové.

Základem naší práce je výchova a vzdělávání dětí, které se potýkají s množstvím učiva na běžné základní škole, něco se jim nedaří, potřebují pomalejší tempo výuky, menší objem učiva a zejména individuální, osobní přístup. Máme možnost učit děti ve třídách s menším počtem žáků (do 12), což nám umožňuje opravdu lépe poznat každé dítě, jeho potřeby a zájmy a podle toho se mu věnovat, přizpůsobit mu podmínky vzdělávání tak, aby zažilo pocit úspěchu z dobře vykonané práce, z pěkných známek, ze sportovních úspěchů. Žáci tak poznají své silné stránky, což jim pomůže při rozhodování, do jakého učebního oboru nastoupí po ukončení povinné školní docházky. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že je bude bavit učení a následně i zvolená práce a že budou prožívat navzdory svým odlišnostem naprosto běžný „dospělácký“ život se všemi jeho radostmi i strastmi.

Poděkování patří především všem ředitelům školy, kteří mají největší zásluhu na rozvoji speciálního školství u nás – panu Gejzovi Matuchovi, Mgr. Miroslavu Slavíkovi a současné paní ředitelce Mgr. Jitce Kolůchové. Děkujeme všem bývalým zaměstnancům za jejich celoživotní obětavou práci ve škole. Děkujeme také rodičům našich dětí.

Mgr. Pavla Vlčková

» Více fotografií zde

šedesáté výročí školy